HISTORIA DUCHOWOŚCI.pdf

(9766 KB) Pobierz
HISTORIA DUCHOWOŚCI
Wydawnictwo „ORDO”, „HOMO DEI” 1998r.
TOM I
DUCHOWOŚĆ STAREGO
TESTAMENTU
Maurice Gilbert SJ, Romeo Cavedo,
Gianfranco Ravasi
TOM II
DUCHOWOŚĆ NOWEGO
TESTAMENTU
Rinaldo Fabris, Mauro Pesce,
Mauro Laconi, Giuseppe Segalla
TOM III
Tomas Špidlik, Innocenzo Gargano,
Vittorino Grossi
TOM IV
Benedetto Calati, Reginaldo Grégoire,
Antoni Blasucci OFMConv
TOM V
NOWOŻYTNYCH
Constanzo Brovetto, Luigi Mezzadi,
Fulvio Ferrario, Paolo Ricca
TOM VI
CZASÓW WSPÓŁCZESNYCH
Luigi Borriello, Giovanna della Croce,
Bruno Secondin
TOM I
Antonio Fanuli CM, José L. Sicre Diaz SJ,
Maurice Gilbert SJ, Romeo Cavedo,
Gianfranco Ravasi
SPIS TREŚCI
Antonio Fanuli CM 17
DUCHOWOŚĆ OJCÓW 18
1. Wielu ojców, wiele rodów 18
2. Ojciec mój był wędrownym Aramejczykiem: społeczno-kulturowy i religijny kontekst
nomadycznego życia na Wschodzie 20
3. Duchowość pierwotnych rodów hebrajskich 23
4. Duchowość o dwóch obliczach: duchowość tego, co już zostało przeżyte, i duchowość
będąca nieustanną propozycją 36
JAHWIZMU 43
1. Różne klany semickie w Egipcie 43
2. Mojżesz: u źródeł duchowości biblijnej 47
3. Jahwizm jako nowa religia 51
4. Duchowość wyzwolonych niewolników 55
WZROSTU 79
1. Aspekty historyczne i geograficzne 80
2. Aspekty egzystencjalne i religijne 82
DOJRZAŁEGO 93
1. Synaj jako punkt docelowy Exodusu 94
2. Teofania na Synaju 96
3. Na Synaju Izrael staje się „ludem JHWH” 101
4. Doświadczenie grzechu i przebaczenia na Synaju 134
5. Mojżesz: postać podsumowująca i symbolizująca duchowość Starego Testamentu 145
DUCHOWOŚĆ CODZIENNOŚCI 153
1. Izrael osiedla się w Kanaanie: tematyka ziemi obiecanej i już ofiarowanej 154
2. Jozue - klasyczna postać czasów zdobywania Kanaanu 159
3. Zderzenie z kulturą kananejską: rozwój pierwotnego jahwizmu oraz jego zniekształcenie
162
4. Centra religii jahwistycznej będące dawnymi sanktuariami kananejskimi 166
5. Pieśń Debory: najstarsza pieśń wiary jahwistycznej 168
6. Instytucje Izraela 172
7. Wielkie szkoły duchowości 185
KRYZYSU 229
1. Sytuacja historyczno-religijna babilońskich wygnańców 230
2. Aktywne kręgi religijne: szkoły duchowości na wygnaniu 231
NAPIĘCIEM ESCHATOLOGICZNYM 262
1. Odbudowa życia narodowego pod obcym panowaniem oraz okres pewnej niezależności
263
2. Teologiczno-religijne fermenty w okresie po niewoli 265
3. Duchowość Tory: posłuszeństwo i kult, mądrość i chwała 267
4. Kult synagogalny skoncentrowany na słowie Bożym 272
5. Uniwersalizm Jonasza i innych proroków po niewoli oraz integralizm religijno-kulturowy
pierwszych Hasmoneuszów 277
1. Doświadczenie sprawiedliwości: Amos 307
2. Doświadczenie miłości: Ozeasz 309
3. Doświadczenie klęski: Jeremiasz 313
BAŁWOCHWALSTWU 318
1. Próba aktualizacji problemu 318
2. Rywale Boga 320
3. Manipulacja Bogiem 331
1. Ewolucja społeczno-ekonomiczna Izraela 336
2. Wcześniejsze próby rozwiązania problemu społecznego 342
3. Oskarżenia płynące z ust proroków 345
4. Zagadnienia szczegółowe 352
5. Czy jest nadzieja na rozwiązanie tej sytuacji? 356
6. Czy krytyka proroków osiągnęła jakiś skutek? 359
1. Kult w starożytnym Izraelu 362
2. Orędzie proroków 366
1. Słowo Boże tworzące historię 383
2. Słowo Boże interpretujące historię 385
3. Słowo, które jest dla nas wyzwaniem 393
4. Wizja prorocka a wizja Nowego Testamentu 395
1. Wiek asyryjskiego ucisku (734-632 r. przed Chr.) 399
2. Pod babilońskim młotem (603-539 r. przed Chr.) 406
3. Cyrus przyjęty - Persja odrzucona (540-520 przed Chr.) 413
4. Antioch IV i Księga Daniela 415
5. Zakończenie 418
1. Początek i charakter izraelskiej monarchii 420
2. Postawa proroków 424
3. Wnioski końcowe 460
1. Psalmy uwielbienia 473
2. Kiedy przychodzi utrapienie 480
3. Pouczenia 485
1. Wprowadzenie: Ps 1 i 2 489
2. Księga I: Psalmy 3 - 41(40) 490
3. Księga II: Psalmy 42(41) - 72(71) 491
4. Księga III: Psalmy 73(72) - 89(99) 492
5. Księga IV: Psalmy 90(89) - 106(105) 492
6. Księga V: Psalmy 107(106) – 150 493
1. Wierny człowiek 495
2. Bóg wierny 498
Pieśń nad Pieśniami,
Księga Koheleta -
Romeo Cavedo 501
1. Zaufanie złożone w rozumie oraz świadomość jego ograniczeń 502
2. Duch badawczy i postęp wiedzy 504
3. Alternatywa: dobro - zło oraz jej radykalna nieusuwalność 505
4. Roztropność mędrca uznającego Boże panowanie 508
5. Ostrożność, realizm, przezorność 510
6. Świadomość ludzkich ograniczeń 512
(Pieśń nad Pieśniami) 513
ROZUMU (Księga Koheleta) 515
1. Różnorodność perspektyw 515
2. Rozumienie, które wymyka się ludzkiemu rozumowi 516
3. „Marność” 517
4. Pokorne przyjęcie Bożego panowania 518
Gianfranco Ravasi 521
1. Jasny i fascynujący program duchowy 522
2. „Nigdy nie kończące się dyskusje” - duchowość Hioba w ujęciu diachronicznym 525
3. „Wiem, że Ty wszystko możesz”: duchowość Hioba w ujęciu synchronicznym 534
Księga Mądrości) -
Romeo Cavedo 541
ROZDZIAŁ I SZUKANIE BOGA ŹRÓDŁEM MĄDROŚCI (Mądrość Syracha)
1. Mądrość potrzebuje wiary 542
2. Boża mądrość wchodzi w świat 543
3. W dialogu z Bogiem wycisza się niepokój szukania 544
4. Szacunek, uwielbienie, poczucie bezpieczeństwa 547
5. Rozum uzdrowiony 549
6. Dawne uprzedzenia i brak odwagi do nowego spojrzenia 550
ROZDZIAŁ II BOŻA MĄDROŚĆ POSZUKUJĄCA CZŁOWIEKA (Prz 1-9)
1. Samoobjawienie uosobionej Mądrości 553
2. Poznanie i miłość 554
(Księga Mądrości) 556
1. Kultura śmierci i kultura życia 556
2. Działanie Mądrości w świecie materialnym 558
WPROWADZENIE
805774804.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin