DS9 - 5x03 - Looking For Par Mach.txt

(30 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jakoć napisów.|Napisy zostały specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{441}{477}Doktorze?
{477}{523}Oh, hello, Quark.
{549}{587}Niech zgadne--
{590}{652}podsłuchuje pan | kłócšcych się O'Brienów.
{652}{691}Nie bšd mieszny.
{693}{748}Taki język.
{748}{813}Oh, Mam nadzieję, że nie ma Molly.
{813}{875}Słyszysz, co tam mówiš?
{878}{916}Jak mógłbym nie słyszeć?
{916}{952}Co mówiš?
{952}{1053}Może będziemy bardziej dyskretni?
{1124}{1175}On co zrobił.
{1175}{1216}Ona jest oburzona.
{1218}{1264}On sšdzi, że ona przesadza.
{1266}{1321}Ona sšdzi, że on próbuje kontrolować jej życie.
{1321}{1369}Rzeczywicie całkiem nudne,
{1410}{1443}Gdyby ich słyszał
{1446}{1501}sšdziłby, że to sprawa życia i mierci.
{1503}{1549}Czeć, Julian.
{1592}{1621}Czeć.
{1621}{1659}Quark.
{1659}{1714}Pani O'Brien.
{1714}{1784}Mylałem, że powiedziałe, | że O'Brien'owie się tam kłócš.
{1786}{1829}Nie Miles i Keiko--
{1832}{1911}inni O'Brien'owie, | Miles i Kira.
{1911}{1959}O co oni majš się kłócić?
{1959}{2009}Miles ukrył rakietę Kira'y
{2009}{2057}ponieważ ona nosi jego dziecko
{2057}{2117}i on nie chce, aby ona ryzykowała
{2119}{2182}ona nie chce żeby on kontrolował jej --
{2211}{2271}Co?
{2271}{2314}Keiko im przerwała.
{2316}{2402}Teraz sš w częci kłótni
{2405}{2458}"porozmawiajmy i podzielny się swoimi uczuciami"
{2460}{2498}Koniec rozrywki.
{2498}{2575}Oh, to dobrze.
{2575}{2613}To potęga jego głosu
{2613}{2654}siła jego intonacji
{2657}{2704}czyni Barak-Kadan'a znakomitym piewakiem.
{2707}{2745}Nie ma drugiego takiego.
{2748}{2781}przynajmniej tak nudnego.
{2784}{2832}Nigdy nie zmienia swojego występu
{2834}{2872}nawet o pół tonu.
{2872}{2956}Wole tradycyjnš operę wykonywanš | w tradycyjny sposób.
{2966}{3038}Jak na Klingona | który został wychowany przez ludzi,
{3040}{3117}nosi mundur Gwiezdnej Floty | i pije sok liwkowy,
{3129}{3182}jeste bardzo przywišzany do tradycji.
{3182}{3230}Ale jest dobrze.
{3232}{3292}Lubię mężczyzn, którzy sš pełni sprzecznoci.
{3577}{3616}To miły widok.
{3618}{3664}Rokowania pokojowe muszš ić dobrze
{3666}{3721}skoro Klingoni wrócili na stację.
{3721}{3752}Worf?
{3858}{3898}Widziała jš?
{3898}{3937}Klingońskš kobietę?
{3937}{4026}Była wspaniała.
{4428}{4462}Ona?
{4464}{4505}Jest w porzšdku.
{4558}{4613}Nigdy nie widziałem takiej kobiety.
{4615}{4680}Kim ona jest? | Z jakiego rodu?
{4680}{4786}Nie rozpoznaje jej herbu rodzinnego.
{5236}{5313}Jest przyjaciółkš Ferengi.
{5390}{5431}Teraz pamiętam kim ona jest.
{5433}{5495}Ma na imię Grilka.
{5495}{5572}i nie jest przyjaciółkš Quark'a ...
{5572}{5613}tylko byłš żonš.
{8596}{8627}Maporiańskie piwo
{8629}{8682}ze szczyptš pazaferu, jeli dobrze pamiętam.
{8682}{8730}Pamiętasz. | Jestem zaszczycona.
{8742}{8769}Jak mógłbym zapomnieć?
{8769}{8809}Jeste jedynš Klingonkš jakš znam
{8812}{8867}która pije cokolwiek poza krwawym winem...
{8867}{8891}albo sokiem liwkowym.
{8891}{8934}Sokiem liwkowym?
{8934}{8980}Nie ważne.
{8982}{9023}Za ród Grilki.
{9023}{9090}Nie wcišż będzie | tak silny, tak dumny
{9090}{9138}jak jego pani piękna.
{9272}{9334}Może nie byłe idealnym mężem
{9334}{9380}ale jeste doskonałym barmanem.
{9380}{9428}Nie znam lepszego komplementu.
{9476}{9521}Więc...
{9521}{9598}co cię sprowadza do mojego | skromnego przedsiębiorstwa?
{9598}{9639}Interesy czy przyjemnoć?
{9778}{9862}Ostatnia wrogoć Federacji i Imperium
{9862}{9936}była dla mojej rodziny bardzo kosztowna.
{9939}{10056}Ponielimy ogromne straty | w statkach, ziemiach i wojownikach.
{10056}{10102}Wojna-- co jest w tym dobrego?
{10102}{10162}Jeli mnie zapytasz, | absolutnie nic.
{10162}{10260}Koszty finansowe były znaczšce.
{10260}{10298}Mam pomysł.
{10313}{10401}Może pojrzę na twoje księgi rachunkowe?
{10404}{10456}Wiem, że nie po tu jeste.
{10459}{10514}Jestem pewien, że to czysto towarzyska wizyta
{10516}{10550}ale może będę mógł pomóc.
{10550}{10619}Bardzo dobrze.
{10619}{10754}Jeli cię to zadowoli, | zezwolę na twój dostęp do ksišg.
{10754}{10799}Dziękuję.
{10943}{10998}Słuchaj, Ferengi.
{11001}{11101}Pomóż Grilce a będziesz żył.
{11104}{11142}zawied...
{11145}{11181}a zabije cię osobicie.
{11291}{11341}Pomimo to, że to był wypadek
{11341}{11418}Quark przyjšł zaszczyty | za zabicie męża Grilki.
{11420}{11447}Dlaczego?
{11447}{11502}Jako sposób na przyspieszenie interesu w barze.
{11502}{11535}i zadziałało.
{11535}{11574}Ale wtedy Grilka porwała Quarka
{11574}{11648}i zabrała go spowrotem | i wyszła ze niego.
{11653}{11689}Dlaczego?
{11689}{11732}Zaraz do tego dojdę.
{11734}{11847}Jako kobiecie, Grilce nie wolno było | przewodzić jej rodowi.
{11849}{11929}Wychodzšc za Quarka, | mogła odzyskać kontrole przez niego.
{11931}{12027}Ostatecznie, przekonała Radę | by zwróciła jej kontrolę
{12027}{12080}i od razu rozwiodła się z Quarkiem.
{12080}{12152}Z tego co wiem | wtedy ostatni raz się widzieli.
{12166}{12219}Małżeństwo dla wygody.
{12221}{12271}Napewno dla Grilki, | ale nie jestem pewna
{12274}{12315}jak wygodne to było dla Quarka.
{12317}{12375}Jego opinia jest nieistotna.
{12375}{12458}Jest niegodny takiej nagrody jak ona.
{12458}{12595}Worf, to zabrzmiało jak by miał | ciężki przypadek par'Mach.
{12598}{12645}Czy to jest zaraliwe?
{12720}{12799}par'Mach to Klingońskie słowo na miłoć
{12801}{12859}ale bardziej agresywna.
{12861}{12892}Miłoć?
{12892}{12916}Worf?
{12952}{13022}Dziwniejsze rzeczy się zdarzały.
{13022}{13070}Szczególnie tutaj.
{13202}{13264}To powinno wyeliminować kichanie Kiry.
{13264}{13298}Powinno?
{13300}{13343}Bajorańskie kobiety kichały
{13346}{13413}przez cały okres cišży | od ponad 100,000 lat.
{13415}{13480}Nie spodziewasz się, że wyleczę to w cišgu nocy.
{13552}{13624}Wiesz, słyszałem pogłoskę, | że szwaby mogš próbować
{13626}{13669}przekroczyć kanał wieczorem.
{13672}{13744}Może powinnimy przygotować dla nich niespodziankę.
{13775}{13837}Dobrze ci zrobi.
{13839}{13895}Nie mogę pójć dzi do holokabiny.
{13895}{13955}Kira i ja mamy parę spraw do wyjanienia.
{13957}{14026}Dalej się kłócicie?
{14026}{14060}Kto powiedział, że się kłócimy?
{14062}{14094}Powiedzmy, że chodzš takie słuchy.
{14094}{14137}To mała stacja.
{14137}{14173}To ogromna stacja.
{14175}{14245}Najwyraniej nie wystarczajšco.
{14247}{14317}Jeli musisz wiedzieć to się nie kłócimy.
{14317}{14353}Cieszę się.
{14353}{14422}Bajorańskiego zioła takeo | na spuchnięte kostki Kiry.
{14422}{14460}Musi to rozpucić
{14463}{14530}w jakim soku owocowym zanim to połknie.
{14530}{14561}Mam nadzieje, że smakuje lepiej
{14561}{14611}niż te zioła makora | które jej dałe.
{14611}{14688}Próbujesz jej leki?
{14691}{14782}Nie... | Kira nie lubi ich smaku.
{14782}{14832}A, przy okazji, o mało nie zapomniałem.
{14834}{14878}Ma, uh...
{14878}{14976}Ma wysypkę z tyłu uda.
{14976}{15019}Masz jakš mać?
{15021}{15065}Jak długo jš ma?
{15067}{15093}Cóż, zauważyłem jš wczoraj
{15093}{15137}kiedy pomagałem jej wyjć z wanny
{15139}{15180}więc miała jš conajmniej dzień.
{15180}{15228}Pomagałe jej wyjć z wanny?
{15228}{15264}Żyje w moim domu.
{15266}{15297}Nosi moje dziecko.
{15297}{15372}Więc, uh, podglšdałe?
{15374}{15403}Co?
{15403}{15470}Oh, proszę?
{15470}{15537}Trzymałem ręcznik przed niš.
{15537}{15664}Co Keiko sšdzi o tym, | że pomagasz Kirze wyjć z wanny?
{15664}{15710}Keiko nie ma nic przeciwko.
{15712}{15743}Widzisz, my jestemy doroli.
{15743}{15813}Rozwinęlimy bliski, dojrzały zwišzek.
{15822}{15877}Jestem pewien, że Keiko i Kira majš
{15880}{15916}ale ty...
{15918}{15959}Co ze mnš?
{15961}{16021}Założę się, że podglšdałe.
{16693}{16777}Przeproszę za to póniej.
{16777}{16836}Siedzisz na moim miejscu!
{16901}{16937}Barman!
{16937}{16985}Krwawe wino!
{17079}{17163}Co to za smród?
{17165}{17251}To tak jak by tu była kupa zgniłego forshaka?
{17309}{17386}a może czy to ty?
{17457}{17510}Wstań jak do ciebie mówię!
{17549}{17592}a może mylisz, że to jest mieszne?
{17594}{17625}mev yap!
{17712}{17779}Worf, synu Mogh'a.
{17779}{17843}Chod. Dołšcz do mnie.
{17971}{18086}Wzywanie Thopoka do walki to strata czasu.
{18088}{18165}Grilka nie może się z tobš połšczyc, | ani teraz ani póniej.
{18165}{18227}Twój ród jest pozbawiony honoru.
{18227}{18270}Twoje imię to przekleństwo.
{18273}{18311}Nie chciałem okazać braku szacunku.
{18311}{18357}Nie okazałe.
{18357}{18419}Jestem pewien, że twoje motywy były honorowe.
{18462}{18527}Nie martw się tym.
{18527}{18603}Prawdę mówišc, wštpię czy byli bycie dobrš parš.
{18635}{18671}Dlaczego?
{18699}{18781}Czy kiedykolwiek starałe się o względy | Klingońskiej kobiety?
{18829}{18855}Nie.
{18858}{18901}Nie ma w tym wstydu.
{18901}{18937}Zostałe wychowany przez ludzi.
{18937}{18970}Nosisz ich mundur.
{18970}{19025}Akceptujesz ich wartoci.
{19028}{19090}Skšd mógłby wiedzieć co o naszych kobietach?
{19093}{19157}Byłby zaskoczony tym, co wiem.
{19157}{19191}Być może.
{19191}{19246}Ale tego tu się nie dowiemy.
{19246}{19308}Życzeniem pani Grilki jest
{19311}{19385}aby nas teraz opucił, synu Mogh'a
{19385}{19443}i już nie wracał.
{19862}{19968}-Jestem głupcem. | -Jeste zakochany.
{19977}{20035}Co na to samo wychodzi.
{20035}{20095}Przesadzasz, Worf.
{20097}{20155}Tumek powiedział, że Grilka | nie była urażona.
{20155}{20196}Prawdopodobnie była zaszczycona.
{20198}{20231}Nie ma żadnego zaszczytu
{20234}{20289}gdy wspaniałej Pani zaleca się zdrajca.
{20380}{20438}Czy tym naprawdę się przejmujesz?
{20440}{20524}Czy tym, co powiedział Tumek, | że nie wiesz nic o Klingońskich kobietach
{20538}{20579}i obawiasz się, że miał rację?
{20651}{20704}Czego chcesz?
{20704}{20773}Chce rozmawiać z Dax | jeli nie masz nic przeciwko.
{20910}{20941}Potr...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin