Emilia - w poszukiwaniu miłości.pdf

(138 KB) Pobierz
Emilia – w poszukiwaniu miłości
Obudiłemiwcenierano,obokmniemacniepałamojaukochanaEmilia. Porozrzucane po
pokojuubraniaibałaganwiadcyłyonaymcudownymwiecoreEmiliapaławtulonawemnie,
jejdelikatnyoddechgładiłmójtorajejciepłogoogrewałoCułemapachjejwłoów,apachjej
ciałaMojarkadotykałajejplecówakamitnychwdotykuDelikatniejągłakałemimylałemotym
coitałoEmiliapochwiliiprebudiła,pojrałemnaniąapanymiocymaiumiechemna
utachpowiediałem
- Wictoniebyłen?
PocałowałamnienamitnieajejutkimomentalnietwardniałyDotknąłemjejciałarkanalałajej
pier,którąacynałempiecićCałowalimyiachłannie,całowałemjejyje,pieciłemuchoRka
EmiliiłapałamojegopeniajakbychciałapowodowaćerekcjKiedygodotknłatenjednakjużbył
gotowy,dlategojediłaponimwoimipalcamiakońconymipryjemnieaotronymi
panokciamimiałaikiedyjykiemdotykałempłatkówjejuuOderwałaiodemnieiacła
piecićmojeutki,jejwinnyjykdotarcałmicałkowicienowychdonań,cułemjakjejjyk
jediewdółjakwbijaiwmójppekpowodująctymraemmójmiechEmiliacałowałakażdy
ragmentmojegociałaPocałowałamniewutanamitnieiwiłamojegopeniadorki,poruała
nimnamitniekilkaray,odunłaiodemnieipochyliłaiPochwilipocułemjakjejuta
dotykajągoipochwiliatonąłwjejutachEmiliabrałagogłbokoiprykażdymwłaciwieruchujej
utcułemjakjejjykpracujeipiecimojegopeniapowodującwielokrotnieniedonańLewąrką
dotykałemjejwłoówEmiliapatryłamiiwocyicałowałamojądłońwprerwachmidy
piecotamiJejutabyłygorąceibardonamitneChciałem,żebynigdyniepretałaCułemjak
bawiimoimijądramiijakjejrkajeugniataJejutacałowaływorecekPrytuliłaidomniei
całowaławutaLewarkanakierowałagonawójmokryodpodnieceniarodekNawetnaekund
nieprerwałamniecałowaćkiedyiadałanamnieipryjmowałamniedorodkaPowolialebardo
stanowczo poruałaiwgóriwdółkochająciemnąJejutkidrażniłymojaklatkpieriową
JejwłoyalowałyajyktańcyłwerotycnymtańcumoimjykiemCułemdrecejejciała,
którenailałyiwraprypieaniemruchówmojejkochankiWpewnejchwiliEmiliaodepchnła
mnieidecydowanieacłaiporuać,mojercedotknłyjejtercącychpieriaEmiliaacła
dochodićGłonekrykibyłyonakaorgamu,którynadchodiłEmiliaopadłanamnieiprywarła
do moich ust. Jeszcze dwa ruchyidoła,kiedykryknłaektayjatreliłemdojejrodecka
PocałowałemjąnamitnieibyłatokwinteencjategocopredekundądiałoimidynamiNie
potrebabyłożadnychłów,obojedikowalimyobieatocopreżylimyEmiliapochwiliwtała,
pobieraławojerecyiruyładołaienki
PiknieruaławoimgrabnymtyłeckiemPochwiliułyałemwodlecącąpodprynicem
LeżałemnałóżkuipatryłemibemylniewuitMojatwarniedradałażadnychemocji
Mylałemotymcoitałodiiajwnocyibyłempewien,żewytkopotocyicliwieEmilia
wyłałaienkiwycierającwojemokrewłoy,patryłainamnieiumiechałaalotnie
- Mylicielu,obudi,koniecmareńCawrócićdożycia
- Ja tylkomylotymjakbardoCikocham
Emiliaumiechałaidomnie,wtałemłóżkaiprytuliłemjąmocnoipocałowałemZapachjejciała
pobudałmojemyły
- Zbyek,chybapowinienewiąćprynicZimny- dopowiediałaEmiliaumiechemnaustach,
komentującmójwwódwbijającyiwjejudo
UmiechnąłemiipoedłemikąpaćDrwidołaienkiotałyotwarteEmiliakońcyławoje
abiegipiknociWmarowywałabalamyiubierałaidoKociołaPotemjechaładowojego
wujkawicumówilimyidopieronajutroKiedyjedlimyniadanieadwoniłteleonKojąca
rancukapioenkanawywietlacunieidentyikowanynumerEmiliaodebrała,bardoybko
prełanarancuki,któryjajednakdobrenałemPochwiliwiediałem,żedwoniLouijejbyły
mążGłoEmiliibyłrotriony,cułem,żeiararopłacekońcyłaromowitałaałamana
tymcoułyała,mówiławtrakcieromowybardomało,jedyniepowtarałacoodniejchceikąd
manumerPodedłemdoniejodtyłuiobjąłemDrżałajakwchorobie
Cułemidiwnie,chciałemcopowiedieć,corobićJednakniewiediałemco,wytkowtej
ytuacjiwydawałomiibłaheEmiliaodwróciłaiipojrałamiwocy
- Zbyek,proCiotawmnieamą
Jej probamnieamurowała,niepodiewałemicegotakiegojejtrony
- leEmilia,coidieje?Dlacego
- Prootawmnie,jelinaprawdmniekocha,wyjdiotawmnieteraamąPro
Jejbłagalnepojreniedradałowytko,jejex-mążLuibyłjejwielkamiłociąijednakjecenie
ułożyłaobiewgłowiewytkiegopoichrotaniuPróbowałaapomnieć,aletenteleonwytko
mieniłprywołująctareupioryPrytuliłemjąichciałemcopowiedieć,Emiliamiprerwała
- Zbyekjanieżartuje,prootawmnieamąZadwonidoCiebiejakitrochupokoj
- Obiecujesz?
- Obiecujeleterajużidchcotaćama
Wyedłem,chociażwłaciwiepowinienempowiediećotałemwypchnitydomuprepłacącą
EmiliPotałemchwilpoddomemiruyłempokojnymkrokiemdoiebieŻycienigdyniebdie
jużtakiejakkiedy- włuchawcebrmiałgłonanegodiennikararadiowego,któryromawiałe
woimigoćmiowiatowymkryyiegopodarcymPomylałem,żemaonracjTocopreżyłem
Emiliąbyłodlamniebardoważneicułem,żemieniłomojeżycieedłemprerodekmiatecka
(centrumtoadużełowo),wniedielbyłojakwykleenneKilkumoichkolegówiediałona
ławceiącyłoleniwiemiejcowepiwoPodedłemdonichpogadać
- łyałem,żeiMarykąrotalicie?
- Dobrełyałe
- Ale to tak permanentnie czy tylko teraz, bo jak permanentnie to ja reflektuje.
- wejąobie,tylkonajpierwjąnajd,boiwyprowadiła
- Toktowłaniewychodiepożywcego?
pojrałembeatanowieniawtamtątronZauważyłemMaryi,jakwychodiłaojceme
kleputorbamiakupówpojrałanamnieipomachałamidalekaRuyławmojątron
- CećMiku- nachyliłaiipocałowaławuta
Zamurowałomnieniebyłemwtaniewypowiediećjednegołowa
- Ciei,żeCiwidpotkamyipopołudniu?Odpowiediałaamnieanimwykrtuiłem
łowo- WpadndoCiebiepoobiedie
Połaniecekającnaodpowied
Odedłemwkierunkudomu,mylałemcegoonachceodemnie
DwikMateroPuppetwyrwałmnieodrtwienia
- Zbyek,EmiliatejtronyByłumniemójmążPropryjd
- BdapićminutuCiebie
edłemawłaciwiebiegłem,żebyjaknajybciejiuniejnalećZatałemjąapłakanąi
rotrionąpraktycnienaprogujejdomuUiadłemobokiprytuliłemjąEmiliagłonopłakała
- Coitało?
EmiliapłacemacłaopowiadaćJejmążwróciłTwierdi,żewróciłbojąkochaZroumiałbłdyi
proiowybacenieTocoitałobyłodlaniejtranympreżyciemDługotrwałoanimpogodiła
iewoimżyciemidecydowałaiacąćjeodnowatraciłanerkimuiaławytkoacąćod
nowaTerakiedybyłablikooiągniciaupragnionegopokoju,LouichcewrócićWidiałemi
cułem,żeEmiliaiwahaCułem,żejetwtanieuwieryćwjegoopowieciopoprawieiodrucić
mojąmiłoćJednaknajgorewiecidopieropryły
- Wienajgorejetto,żenarowódjetpodobnonieważny
- Dlaczego?
- PreprowadalimygojakleżałamwpitaluMiałammiećoperacjOnpryniółmipapieryijaje
podpiałamMiałobyćpowytkimDotałamnakontocćpienidyNieatanawiałamitylko
wyjechałam
- WtakimraiemuiłożyćpoewrowodowytuwPolceibdienowuwolna,tymraem
naprawd
Emiliapopatryłanamniewrokiem,którytakdobrejużnałem
- Zbyeknieroumie,LouibyłmojąpierwąprawdiwąmiłociąOnpierwydobył moje serce,
tonimkładłamipaćpre25latDowcorajbyłmoimjedynymkochankiemJa- aciłaiw
półłowa- JaniewiemcomamrobićJaniewiemcydalejgoniekocham
- Emilia... dlaczego?
- Zbykuułóżobieżyciediewcyną wTwoimwiekuMidynamijetbytdużaróżnicawieku
MogłabymbyćTwojąmatką
- Cytojetjedynyargument?Mogłabyalenaccieniejete
Próbowałemjąpocałowaćaleanimdotarłemdojejutodunłagłow
- ProotawmnieWyjd
- BdnaCiebiecekałJelibdietrebacałeżycie
Wtałemipoedłemwkierunkudomu,drugiradiiajmylałemletymraemtojapłakałem
PodwoimdomematałemMaryi
- GdiebyłeMiku,cekałanaCiebie
JejłowabyłymibardopotrebneRopłakałeminajejwidokipłakałemwtulonywjejramiona
Teraonabyłamojąpoduką,którapryjmiekażdął
- Jużniepłac,jetemTobąiawbd
Pocałowałamnietakjakkiedy,jednakjejutaniemakowałyjużtakjakkiedyCułemdoniej
odrapotymjakmniepotraktowałaJejdłoniegładiłymojeciało,próbowałamnieropalić,alenie
byławtanieCałowałamojeciało,chciałamnieroebraćalejąodunąłem
- Coidieje?- apytałanaiwnie
- Coidieje?Tyimniepyta?NiciniediejeNajużniemaZotawiłamniewtedynad
jeioremPotraktowałajakmat,ateraprychodiiudaje,żenicinietałoTakpoprotu
Zapomnij.
- Zbyekmakogo?
- Takmiidawało
tałempryoknieipłakałemByłempewien,żemojaprawdiwamiłoćjettamcałkiemblikoalei
całkiemdalekożebyjąmiećpryobie
- Cokolwiekbyiniediałowalconią,Zbyekwid,żejąprawdiwiekochaTakjakkochałe
mnie.
Pocałowałamniewpolicekmokryodłeiwyła
tałemtakdługoiniewiediałemcomamrobićEmiliabyłanieprejednanaibałemi,żenaa
najomoćakońcyianimtaknaprawdiacnienapoważnie
LeżałemnałóżkuipatryłemitpowuitMójulubionyegarkukułkąwybijałwłanie3wnocy,
pokójowietlałowiatłogwiad
Mójteleonawibrował,tobyłmEmilia?TakTobyłaona
"Zbyku,wiemżejetCiciżkoMirównieżNiemyl,żeiTobąbawiłam,roumiałemnie,
cułamipryTobiebepiecnaNieżałujtegocoitałomidynamiProdajmicai
poukładać"
ybkoodpiałem"Niemuiimartwić,ależyminaTobie,pocekamileidaCynaa
wpółpracajetnadalaktualna?Obiecujenienacikać"
Ciatrwaładługo,bałemi,żenieodpie,żeiniegodi,żeniechcemniewidiećPokilku
godinachjednakotrymałemupragnionegomaUmówilimyinatpnegodniadopracy
UnąłemdopieronadranemJednakkiedywtałempocułemiinnymcłowiekiemMocne
potanowienie,żenieodpucibdwalcyłomojąmiłoćplotłoipotanowieniem,żedam
jejcaJednakbdoniąwalcył
Poedłemnarynek,amówieniehurtownijużnamniecekałoZacąłemroładowywaćamochód,
miałemklucewicniemiałemnajmniejegoproblemuwnoeniemmateriałudorodka
Wytkobyłowłaciwiegotowewicwiąłemidopracy,EmiliiniebyłoZatanawiałemicoi
dieje,żeinieodewaładotejporyCaleciałbardopowolicałycaatanawiałem,minła12
kiedypodklepajechałamochódEmiliiWidiałemdaleka,żejetbardoniewypana
Zgłoś jeśli naruszono regulamin