4-Koncepcja sieci HS w Polsce.pdf

(5053 KB) Pobierz
Bez tytułu slajdu
CENTRUM NAUKOWO- TECHNICZNE KOLEJNICTWA
TECHNICZNE KOLEJNICTWA
KONCEPCJA SIECI KOLEI DUŻ YCH PR
YCH PRĘ DKOSCI DLA POLSKI
DKOSCI DLA POLSKI
CENTRUM NAUKOWO
KONCEPCJA SIECI KOLEI DU
654341792.003.png
SPOJRZENIE WSTECZ – WAGON SPALINOWY CEGIELSKIEGO (1934)
WAGON SPALINOWY CEGIELSKIEGO (1934)
SPOJRZENIE WSTECZ
654341792.004.png
SPOJRZENIE WSTECZ – WAGON SD80
WAGON SD80
SPOJRZENIE WSTECZ
654341792.005.png
SPOJRZENIE WSTECZ – ZESP
ZESPÓŁ ED70 (1957)
ED70 (1957)
SPOJRZENIE WSTECZ
654341792.006.png
SPOJRZENIE WSTECZ
¾ Do powstania Centralnej Magistrali Kolejowej brak w
Polsce linii kolejowych o parametrach kolei dużych
prędkości
¾ Rozwój sieci pociągów ekspresowych:
Lata 1934 – 1939: pociągi o prędkości 120 km/h obsługiwane
wagonami spalinowymi produkcji Cegielskiego i Chrzanowa
Rok 1953: uruchomienie ekspresu Warszawa – Gdynia
obsługiwanego wagonem spalinowym SD80, prędkość 90 –
100 km/h
Lata 1961 – 1963: sieć pociągów ekspresowych w trakcji
elektrycznej, spalinowej i parowej, prędkość do 115 km/h
Rok 1971: wprowadzenie prędkości 120 km/h na odcinku
Łowicz – Kutno
Rok 1973: wprowadzenie po raz pierwszy prędkości 130 km/h
654341792.001.png 654341792.002.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin