Lewicka Maria - Aktor czy obserwator.pdf

(3864 KB) Pobierz
71558722 UNPDF
PSYCHOLOGICZNE MECHANIZMY
ODCHYLEŃ OD RACJONALNOŚCI
W MYŚLENIU POTOCZNYM
Maria Lewicka
POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHOLOGICZNE
PRACOWNIA WYDAWNICZA
WARSZAWA - OLSZTYN 1993
WYDZIAŁ PSYCHOLOGII
UNIWERSYTET WARSZAWSKI
71558722.001.png 71558722.002.png
Projekt okładki
Tomasz Petrycki
Redakcja
Janina Zlakowska, Mirosław Warowicki
Redakcja techniczna
Halina Piotrowska
Korekta
Eufemia Kierszka
© Copyright by Polskie Towarzystwo Psychologiczne, 1993
ISBN 83-900685-2-4
Wydanie pierwsze
Polskie Towarzystwo Psychologiczne,
Pracownia Wydawnicza,
10-444 Olsztyn, ul. Kołobrzeska 11/5, tel. 33-10-14
Druk okładki: „MazurPrint", Zakład Usług Poligraficznych,
10-578 Olsztyn, Aleja Piłsudskiego 32
Druk i oprawa: Olsztyńskie Zakłady Graficzne,
10-417 Olsztyn, ul. Towarowa 2.
Pamięci mojego Ojca,
Andrzeja Lewickiego,
książkę tę poświęcam
Zgłoś jeśli naruszono regulamin