żele christrio.pdf

(76 KB) Pobierz
(Microsoft Word - \277ele christrio.doc)
Metoda Ň elowa Christrio
CH Basic One Clear Gel (14ml) Ň el prze Ņ roczysty, bardzo elastyczny,
Ļ wietnie samopoziomuj Ģ cy si ħ , utwardza si ħ w lampie 30 sekund, co
pozwala wykonywa ę paznokcie szybk Ģ metod Ģ „r ħ ce na przemian”.
Bardzo dobrze przylega do naturalnej płytki paznokcia, nie wymaga
primera! ņ el jest bardzo trwały, pozwala na budowanie naprawd ħ
cienkich paznokci ;-) Mój ulubiony Ň el, nale Ň y do rzadkich Ň eli
Cena 90 zł
CH Basic One French Pink Gel (14ml) Ň el ró Ň owy wykorzystywany
najcz ħĻ ciej do paznokci frencz. Wygl Ģ dem przypomina galaretk ħ ;-)
Nadaje naszej płytce bardzo ładny kolor, dzi ħ ki niemu paznokcie
wygl Ģ daj Ģ bardzo naturalnie. Jeden z moich ulubionych Ň eli
Cena 97 zł
CH Basic One French White Gel (14ml) Ň el biały frencz, nie jest
Ļ nie Ň no biały, a raczej mleczny. Nadaje paznokciom delikatny wygl Ģ d.
Warto go mie ę w swoim kuferku dla osób lubi Ģ cych wła Ļ nie takie
paznokcie ;-), do Ļ nie Ň no białego frencza polecam CH Xpress Color Gel
(7g) – White
Cena 97 zł
CH Basic One Brush-On Gel clear (14ml) – Ň el o wysokim połysku do
permanentnego i szybkiego wyka ı czania paznokci, nadaj ħ paznokciom
pi ħ kny połysk oraz zapewnia warstw ħ ochronn Ģ , utwardza si ħ w lampie
ok. 1 minuty, bardzo rzadki Ň el, nale Ň y uwa Ň a ę przy jego aplikacji by go
nie rozla ę na skórki, dost ħ pny tak Ň e w odcieniu beige, pink, rose
Cena 79 zł
CH Xpress Color Gel (7g) – White – Ň el z serii przeznaczonej do
wykonywania szczegółowych detali, bardzo kryj Ģ cy, mo Ň na nim
malowa ę podobnie jak lakierami, polecam ten Ň el szczególnie do frencza
ze wzgl ħ du na jego Ļ nie Ň no biały kolor, oraz łatwo Ļę aplikacji
Cena 65 zł
CH Xpress Color Gel (7g) – warto posiada ę wi ħ cej Ň eli z tej serii, jedne
z najlepszych do zdobie ı , posiadaj Ģ p ħ dzelek do ich aplikacji, jednak
lepiej jest u Ň ywa ę własnego p ħ dzelka przeznaczonego do zdobie ı
Cena 65 zł
CH Basic One Designer Gel Pack (6x7g) – Ň ele kolorowe tej firmy,
bardzo ładne kolory i du Ň y wybór, dobra jako Ļę , warto kupowa ę w tym
zestawie gdy Ň wychodzi taniej, polecam kolorki Flamingo Pink, Neon
Pink, Cranberry, Grape Taffy, Bronze, Black, Royal Blue z brokatowych
Shocking Ping, Lightning Lime, Thunder Blue, 24K, Platinum,
Cena 340 zł
CH Wiping Solution (236ml) - płyn do przemywania masy i
antyseptyczny w jednym, uniwersalny preparat usuwaj Ģ cy lepkie
pozostało Ļ ci Ň elu oraz inne cz Ģ steczki i bakterie, je Ļ li chcesz pracowa ę
na Ň elach Christrio ten preparat to konieczno Ļę , warto si ħ zaopatrzy ę w
dodatkow Ģ zakr ħ tke z „cyckiem”, gdy Ň ze standardow Ģ nakr ħ tk Ģ
u Ň ywamy tego płynu zdecydowanie za du Ň o i szybko si ħ ko ı czy ;-), tak Ģ
zakr ħ tk ħ dodaj Ģ gratis w sklepie www.kosmetikon.pl gdzie mo Ň ecie
kupi ę równie Ň wszystkie zaprezentowane tutaj produkty ;-)
Cena 74 zł
72544632.008.png 72544632.009.png 72544632.010.png 72544632.011.png 72544632.001.png 72544632.002.png 72544632.003.png 72544632.004.png 72544632.005.png 72544632.006.png 72544632.007.png
Aplikacja Ň eli Christrio przebiega identycznie jak na filmie, gdy Ň
to wła Ļ nie na nich pracuj ħ ;-)
Zgłoś jeśli naruszono regulamin