Hipnotyczny telemarketing.pdf

(538 KB) Pobierz
73094185 UNPDF
73094185.001.png
Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment pełnej wersji pod tytułem:
Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj .
Darmowa publikacja , dostarczona przez
Niniejsza publikacja może być kopiowana oraz dowolnie
rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez
Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości
publikacji bez pisemnej zgody Wydawcy. Zabrania się jej
odsprzedaży, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli .
© Copyright for Polish edition by ZloteMysli.pl
Data: 24.02.2006
Tytuł: Hipnotyczny telemarketing (fragment utworu)
Autor: Dariusz Skraskowski
Projekt okładki: Marzena Osuchowicz
Korekta: Sylwia Fortuna
Skład: Anna Popis-Witkowska
Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli
Złote Myśli s.c.
ul. Plebiscytowa 1
44-100 Gliwice
EMAIL: kontakt@zlotemysli.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
SPIS TREŚCI
1. DEDYKACJA . ...................................................................................................................4
2. WPROWADZENIE . ...........................................................................................................6
3. PRZYKŁADY ROZMÓW TELEFONICZNYCH . ..................................................................22
3.1. Umawianie spotkań . ................................................................................................24
3.2. Sprzedaż telefoniczna . .............................................................................................31
3.3. Rozmowy po sprzedaży . ..........................................................................................62
3.4. Windykacja należności . ...........................................................................................67
3.5. Załatwianie reklamacji . ...........................................................................................74
3.6. Rozmowy z dostawcami . .........................................................................................90
3.7. Rozmowy z pracownikami . .....................................................................................98
3.8. Rozmowy rekrutacyjne . ........................................................................................103
4. ROZBUDZANIE CHĘCI DO DZIAŁANIA . ........................................................................112
4.1. Wybór celów . ..........................................................................................................112
4.2. Odkrywanie motywów . ..........................................................................................114
4.3. Trening mentalny . ..................................................................................................115
4.4. Szukanie sposobów . ...............................................................................................116
4.5. Ustalanie terminów . ...............................................................................................117
4.6. Ocena postępów . ....................................................................................................118
5. TELEFONICZNA OBSŁUGA KLIENTA . ..........................................................................120
5.1. Budowanie bazy . ....................................................................................................120
5.2. Tworzenie listy . ......................................................................................................123
5.3. Nawiązanie kontaktu . ...........................................................................................123
5.4. Wstępna kwalifikacja . ............................................................................................125
5.5. Ustalenie decydenta . ..............................................................................................125
5.6. Pozyskiwanie zaufania . ..........................................................................................126
5.7. Rozpoznanie potrzeby . ...........................................................................................127
5.8. Prezentacja rozwiązań . ..........................................................................................130
5.9. Finalizowanie rozmowy . ........................................................................................136
5.10. Rozwiewanie wątpliwości . ...................................................................................138
5.11. Kończenie rozmowy . .............................................................................................143
5.12. Śledzenie realizacji . ..............................................................................................144
5.13. Pilnowanie płatności . ...........................................................................................145
5.14. Rozpatrywanie reklamacji . ..................................................................................150
5.15. Pozyskiwanie referencji . ......................................................................................153
5.16. Dalsza obsługa . .....................................................................................................155
6. ROZWÓJ KLUCZOWYCH UMIEJĘTNOŚCI . ...................................................................157
6.1. Stan emocjonalny . ..................................................................................................157
6.2. Głos . ........................................................................................................................159
6.3. Słowa . .....................................................................................................................160
6.4. Wzorzec potwierdzania . .........................................................................................161
6.5. Uzasadnienie . .........................................................................................................162
6.6. Założenia . ...............................................................................................................162
6.7. Wizualizacja . ..........................................................................................................163
6.8. Pytania . ..................................................................................................................163
6.9. Style myślenia . .......................................................................................................164
7. DODATEK - STUDIUM PRZYPADKÓW . .........................................................................167
7.1. Umawianie spotkań . ...............................................................................................167
7.2. Sprzedaż telefoniczna . ...........................................................................................172
7.3. Rozmowy po sprzedaży . .........................................................................................181
7.4. Windykacja należności . .........................................................................................183
7.5. Załatwianie reklamacji . ..........................................................................................187
7.6. Rozmowy z dostawcami . .......................................................................................190
7.7. Rozmowy z pracownikami . ....................................................................................192
7.8. Rozmowy rekrutacyjne . .........................................................................................196
8. PODSUMOWANIE . .......................................................................................................199
9. BIBLIOGRAFIA . ...........................................................................................................200
HIPNOTYCZNY TELEMARKETING – darmowy fragment kliknij po więcej
Dariusz Skraskowski
● str. 4
1. Dedykacja
D
edykuję to opracowanie osobom, których zarobki
zależą od skutecznych rozmów telefonicznych.
Myślę zarówno o przedstawicielach handlowych i telemarketerach,
jak i o ich szefach, którzy muszą polegać na swoich pracownikach
i ich zdolności do osiągania sukcesu i dochodów, oraz kosztach, jakie
ich działalność kreuje. Na końcu tego zderzenia jest przecież zysk,
który – gdy się pojawi – staje się dźwignią postępu.
Ebook, który oddaję w Twoje ręce, powstał na bazie ponad 10-letnich
kontaktów telefonicznych z klientami, dostawcami, pracownikami.
Spotkałem w tym czasie setki osób, które zarabiały na życie
korzystając w swojej pracy z telefonu. Wielu błędów mogłyby
uniknąć, gdyby ktoś im podpowiedział, w jaki sposób udoskonalić
scenariusz rozmowy i ćwiczyć glos.
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Dariusz Skraskowski
73094185.002.png
HIPNOTYCZNY TELEMARKETING – darmowy fragment kliknij po więcej
Dariusz Skraskowski
● str. 5
Pomyśl więc przez chwilę, niezależnie czy jesteś szefem, czy też
początkującym lub doświadczonym pracownikiem, co by się stało
i jak wzrosłaby Twoja skuteczność, gdybyś wiedział/a jak
wykorzystać potencjał kryjący się w rozmowach telefonicznych. O ile
więcej byś zarabiał/a i ciekawe, na co byś wydał/a te wszystkie
pieniądze?
Życzę Ci sukcesów w oswajaniu telefonu.
Dariusz Skraskowski
specjalista telemarketingu
certyfikowany Praktyk NLP
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Dariusz Skraskowski
73094185.003.png 73094185.004.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin