kości kończyny dolnej (upload235).pdf

(215 KB) Pobierz
Nauki o człowieku
Kości kończyny dolnej
• k. udowa
A. głowa
B. szyjka
C. trzon
D. kresa chropawa
E. kłykieć przyśrodkowy
F. dół międzykłykciowy
G. kłykieć boczny
H. powierzchnia rzepkowa
I. krętarz mniejszy
J. krętarz większy
14819141.007.png 14819141.008.png 14819141.009.png
Kości kończyny dolnej
• k. piszczelowa
A. kostka przyśrodkowa
B. kłykieć przyśrodkowy
C. kłykieć boczny
14819141.010.png 14819141.001.png
Kości kończyny dolnej
• rzepka
A. wierzchołek
B. powierzchnia stawowa
przyśrodkowa
C. powierzchnia stawowa boczna
14819141.002.png 14819141.003.png
Kości kończyny dolnej
•k. srzałkowa
14819141.004.png 14819141.005.png
Kości kończyny dolnej
•k. sępu
A. k. piętowa
B. k. skokowa
C. k. łódkowata
D. k. klinowata przyśrodkowa
E. k. klinowata pośrednia
F. k. klinowata boczna
G. k. sześcienna
14819141.006.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin