Bukowski - Moskiewski proces.pdf

(4085 KB) Pobierz
353306840 UNPDF
Książka Moskiewski proces została napisana na podstawie tajnych dokumentów
Biura Politycznego KC KPZR i KGB, do których autor miał dostęp po politycznej
rozgrywce w 1992 r. między Jelcynem a grupą przywódców komunistycznych,
którzy zaskarżyli do Trybunału Konstytucyjnego prezydencki dekret o rozwiązaniu
KPZR. Bukowski występował na rozprawie w charakterze świadka mającego
wspierać racje prezydenckie. Ceną, za jaką zgodził się wziąć udział w politycznej
farsie była zgoda na dostęp do archiwum KC KPZR. Wyposażony w notebooka i
miniskaner spenetrował wnętrze najtajniejszego ze skarbców. Skopiował wiele
listów, sprawozdań i protokołów z posiedzeń najwyższych władz ZSRR.
Moskiewski proces obrazuje najważniejsze kierunki polityki wewnętrznej i
zagranicznej Kremla w latach 1970-1990, odsłania jej nieznane i zbrodnicze kulisy.
To swoisty akt oskarżenia światowego komunizmu.
Władimir Bukowski (ur. 1942 r.) rosyjski pisarz i publicysta, jeden z najbardziej
znanych organizatorów opozycji demokratycznej w ZSRR, wielokrotnie więziony, a
także przetrzymywany w szpitalach psychiatrycznych. Po podpisaniu układu
Pinochet-Breżniew wymieniony na przywódcę chilijskich komunistów Luisa
Corvalana. Wydał głośną autobiografię / powraca wiatr, a w 1983 r. esej Pacyfiści
kontra pokój. Autor licznych artykułów prasowych o ZSRR i Rosji. Od ponad 20 lat
mieszka w Cambridge i zajmuje się neurofizjologią mózgu.
Władimir Bukowski
M o s k i e w s k i
P R O C E S
[ Dysydent w archiwach Kremla
Z angielskiego przełożyli Jolanta Barczewska, Janusz Derwojed Grzegorz Lipszyc,
Józef Masiulanis Helena Paczuska, Maria Putrament
POLITEJA
A Judea, nowym służąc dziejom,
O swych martwych słyszeć już nie chciała.
Aleksander Galicz
(przeł. Wiktor Woroszylski)
Część pierwsza
Na Wschodzie
Zgłoś jeśli naruszono regulamin