Choroby stawów.pdf

(3836 KB) Pobierz
artrozy-bis
Choroby stawów
Klinika Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dializoterapii
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
120187132.002.png
http://csk.umed.lodz.pl/nefrologia
120187132.003.png
Choroby stawów - objawy
• ból:
– umiejscowienie
– promieniowanie (ból regionalny tzw. “bóle
krzyŜa”, ból przeniesiony – np. ból okolicy
pachwiny, wewnętrznej powierzchni uda lub
stawu kolanowego w przypadku zmian
zapalnych / zwyrodnieniowych w stawie
biodrowym
– charakter (stały, okresowy)
– natęŜenie
– zaleŜność od ułoŜenia ciała, wykonywania
ruchów
– zaleŜność od pory dnia
– co wyzwala ból, co przynosi ulgę
• sztywność ≠ usztywnienie
120187132.004.png
Choroba zwyrodnieniowa stawów (morbus
degenerativus articulorum; osteoarthritis
def: to skutek działania czynników biologicznych i
mechanicznych prowadzących zaburzenia
równowagi pomiędzy tworzeniem i degradacją
chrząstki stawowej i warstwy podchrzęstnej
kości, ostatecznie dotyczy to całego stawu
• ból stawowy
• ograniczenie ruchomości
• Trzeszczenia
wtórne zmiany zapalne izolowane do stawów
(choroba pierwotnie niezapalna)
epidemiologia:
wiek 40-60 lat, głównie osoby > 55 r.Ŝ. ♀=♂, w
wieku podeszłym przewaŜają kobiety
120187132.005.png
postacie:
1.pierwotna: częstsza, przyczyna idiopatyczna
2.wtórna: związana z uszkodzeniami, zaburzeniami w
budowie, lub chorobami ogólnoustrojowymi
wg ACR
- urazy: ostre/przewlekłe (np. sport)
- choroby wrodzone i rozwojowe
- choroby metaboliczne
- endokrynopatie
- choroby z odkładania soli wapnia
- inne choroby kości i stawów (miejscowe i
rozsiane)
- neurodystrofie
- choroby endemiczne
- róŜne (odmroŜenia, choroba kesonowa)
120187132.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin