Akupresura w praktyce.pdf

(601 KB) Pobierz
56331479 UNPDF
56331479.001.png
Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment
pełnej wersji pod tytułem:
Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj
Darmowa publikacja dostarczona przez
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana
tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez Wydawcę. Zabronione są
jakiekolwiek zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody wydawcy.
Zabrania się jej odsprzedaży, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Złote
© Copyright for Polish edition by ZloteMysli.pl
Data: 5.04.2007
Tytuł: Akupresura w praktyce (fragment utworu)
Autor: Danuta Popowicz
Projekt okładki: Marzena Osuchowicz
Korekta: Sylwia Fortuna
Skład: Anna Grabka
Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli Sp. z o. o.
ul. Daszyńskiego 5
44-100 Gliwice
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
56331479.002.png
SPIS TREŚCI
1.
WSTĘP
. .................................................................................5
2.
.........................................................7
Akupunktura . ...........................................................................7
Przyżeganie (moksa) . ..................................................................8
Elektropunktura . .......................................................................8
Laseropunktura . ........................................................................9
Bańki lecznicze . ........................................................................9
3.
KRÓTKA TEORIA MEDYCYNY CHIŃSKIEJ
.........................................11
4.
MEDYCYNA A AKUPRESURA
. .......................................................22
5.
WSKAZANIA I PRZECIWWSKAZANIA DO ZABIEGÓW AKUPRESURY
...........23
6.
JAK ODNALEŹĆ PUNKT?
. ...........................................................24
7.
TECHNIKA ZABIEGU
. ................................................................27
8.
NAJWAŻNIEJSZE PUNKTY AKUPRESURY
........................................30
9.
ZESTAWY PUNKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH DOLEGLIWOŚCI I CHORÓB
. .36
............................................................36
...................................................................36
...................................................................37
.................................38
................................39
.....................................................40
..............................................41
....................................................42
....................................................43
.....................................................44
......................................................45
...............................................................45
.............................................................46
.................................47
................................................48
................................................49
Kaszel
. ......................................................................49
........................................................50
.........................................................51
.............................................................52
..................................................53
............................53
.............................................................54
................................................................55
.......................................................56
.............................................................57
............................................................58
...................................................................58
.................................59
..........................................................59
........................................60
........................................................61
...................................................62
w stwardnieniu rozsianym . .......................................................62
METODY REFLEKSOTERAPII
9.1.
9.1.1.
9.1.2.
9.1.3.
9.1.4.
9.1.5.
9.1.6.
9.1.7.
9.1.8.
9.1.9.
9.2.
9.2.1.
9.2.2.
9.2.3.
9.2.4.
9.3.
9.3.1.
9.3.2.
9.3.3.
9.3.4.
9.4.
9.4.1.
9.4.2.
9.4.3.
9.4.4.
9.4.5.
9.4.6.
9.4.7.
9.5.
9.5.1.
9.5.2.
9.5.3.
9.6.
9.6.1.
Zaburzenia czynności kończyn dolnych
w stwardnieniu rozsianym . .......................................................63
9.6.3.
...........................64
..........................................65
...............................................66
.............................................67
..................................................68
...........................................................68
.............................................................69
........................................70
...........................................................71
.................................................................72
............................73
....................................................73
..................................................74
...................................................................75
.......................................................76
.............................................76
........................................................77
.................................................................78
................................................................79
...........................................................80
........................................................81
..........................................................82
Chrypka
. ...................................................................83
....................................................84
.................................................................84
..............................................................85
........................................................86
..............................................................87
..................................................................88
.........................................88
.....................................................89
.....................................................................90
.......................................................91
...................................................92
................................................92
................................................93
......................94
...............................................................95
................................................96
...............................................97
......................................................................97
...............................................................98
....................................................99
................................................................100
...................................................101
......................................................102
.................................................................103
.....................................104
10.
LITERATURA
. .....................................................................105
9.6.2.
Zaburzenia czynności kończyn górnych
9.6.4.
9.6.5.
9.6.6.
9.7.
9.7.1.
9.7.2.
9.7.3.
9.7.4.
9.7.5.
9.8.
9.8.1.
9.8.2.
9.8.3.
9.9.
9.9.1.
9.9.2.
9.9.3.
9.9.4.
9.9.5.
9.9.6.
9.9.7.
9.9.8.
9.10.
9.10.1.
9.10.2.
9.10.3.
9.10.4.
9.11.
9.11.1.
9.11.2.
9.11.3.
9.11.4.
9.12.
9.12.1.
9.12.2.
9.12.3.
9.12.4.
9.12.5.
9.13.
9.13.1.
9.13.2.
9.13.3.
9.13.4.
9.13.5.
9.13.6.
9.13.7.
9.13.8.
AKUPRESURA W PRAKTYCE – darmowy fragment – kliknij po więcej
Danuta Popowicz
str. 5
1. Wstęp
Wstęp
Akupresura zwana inaczej bezigłową akupunkturą jest bezinwazyjną
metodą leczenia wielu dolegliwości i chorób, stosowaną od 5000 lat.
Popularność akupresury stale wzrasta na całym świecie ze względu na jej
łatwość wykonania, praktycznie w każdych warunkach, brak skutków
ubocznych (pod warunkiem prawidłowego jej wykonywania) oraz
minimalne koszty leczenia. Akupresura nie wymaga stosowania
specjalnego sprzętu, można wykonywać ją w mieszkaniu, w pracy,
w lesie i w ogrodzie. Można ją robić przez ubranie, jednak lepiej jak
pacjent jest rozebrany.
Akupresura to rodzaj masażu polegający na uciskaniu i masowaniu tzw.
punktów biologicznie aktywnych, które odznaczają się szczególnymi
właściwościami. Te miejsca na skórze różnią się od pozostałych
właściwościami cieplnymi, biochemicznymi i elektrycznymi. Cechą
charakterystyczną niektórych punktów jest ich bolesność (czasami bardzo
duża) przy ucisku, która zanika po zlikwidowaniu choroby.
Odpowiedni masaż punktów na skórze powoduje pobudzenie zakończeń
nerwowych znajdujących się w tych miejscach. Powstałe w ten sposób
impulsy biegną drogami nerwowymi do ośrodkowego układu nerwowego,
dochodząc do kory mózgowej i stamtąd dalej drogami nerwowymi do
chorego narządu, co powoduje zmniejszenie bólu i poprawienie jego
czynności.
Akupresurę wykonujemy sami lub z pomocą drugiej osoby. Do masażu
wykorzystujemy opuszki palców, ale można również stosować do tego
celu jakiś bezpieczny przyrząd, np. gumkę do mazania, która znajduje się
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Danuta Popowicz
1.
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin