Targosz J., Podstawy harmonii funkcyjnej, Kraków 2004 s. 297.pdf

(19039 KB) Pobierz
270684047 UNPDF
Podstawy
harmonii
funkcyjnej
Pamięci mojego Profesora
Franciszka Skołyszewskiego
książkę tę poświęcam
270684047.002.png
V
270684047.003.png
Jacek Targosz
harmonii
funkcyjnej
PWM
EDITION
POLSKIE WYDAWNICTWO MUZYCZNE SA
2004
Podstawy
270684047.004.png
Projekt okładki i karty tytułowej: Marcin Bruchnalski
© Copyright by Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków, Poland 1993
© Copyright by Jacek Targosz, Kraków, Poland 1993
Polskie Wydawnictwo Muzyczne SA. al. Krasińskiego Ma, 31 11 I Kraków
internet: www.pwm.com.pl
Wydanie II. Printed in Poland 2004
Diuk i oprawa: Pracownia Poligraficzna „Grafit",
ul. Przybyszewskiego 28, Kraków.
ISBN 83-224-0843-9
PWM 20 655
270684047.005.png
SPIS TREŚCI
Od autora
~
Wprowadzenie — pojęcia podstawowe
i O
System dur-moll
13
Ciąg alikwotów
19
Konsonans — dysonans
2 2
Akord
2 5
Funkcja harmoniczna
28
Kadencja
30
Triada
31
II Konstrukcja harmoniczna — triada w postaci zasadniczej
34
Faktura
34
Rozkład akordu
35
Łączenie akordów w pokrewieństwie kwinty
39
Łączenie akordów w sąsiedztwie sekundy
41
Powtarzanie akordu
45
Harmonizowanie melodii
49
Inne sposoby łączenia akordów triady
61
Akord niepełny
68
Odmiany skali durowej i molowej
77
III Dźwięki obce
84
Opóźnienia
86
Dźwięk przejściowy
l o l
Dźwięk pomocniczy
105
Dźwięk zamienny
107
Dźwięk oderwany
107
Dźwięk wyprzedzający (antycypacja)
109
IV Przewroty trójdźwięków
122
Pierwszy przewrót trójdźwięku
122
Drugi przewrót trójdźwięku
138
I
270684047.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin