FMZ Z0560001 Bison Super - instrukcja obslogi PL.pdf

(67967 KB) Pobierz
128178321 UNPDF
ZJEDNOCZENIE PRZEMYSŁU MASZYN ROLNICZYCH
FABRYKA MASZYN ŻNIWNYCH
im. Marcelego, Nowotki
Płock, 'ul. Otolińska 25
Telefon: 230-21, Telex: 813319
.;
\.
,KOMBAJN ZBOiOWY
Instrukcja i tabela wstÿpnego ustawienia kombajnu zboÿowego BIZON-SUPER ZO56
<ON-SUPER,,1056 3
I
'.~
,~
.
. .. -~~
, . \
~ ': ~\
/
~ .
.,;
."\,\' WYDAWNICTWA PRZEMYSŁU MASZYNOWEGO "WEMA"
WARŚZAWA 1977
.
.
"
! "\
128178321.006.png 128178321.007.png
ZJEDNOCZENIE PRZEMYSŁU MASZYN ROLNICZYCH
FABRYKA MASZYN ŻNIWNYCH
im. Marcelego, Nowotki
Płock, 'ul. Otolińska 25
Telefon: 230-21, Telex: 813319
.;
\.
,KOMBAJN ZBOiOWY
<ON-SUPER,,1056 3
I
'.~
,~
.
. .. -~~
, . \
~ ': ~\
/
~ .
.,;
."\,\' WYDAWNICTWA PRZEMYSŁU MASZYNOWEGO "WEMA"
WARŚZAWA 1977
.
.
"
! "\
128178321.008.png 128178321.009.png
ZJEDNOCZENIE PRZEMYSŁU MASZYN ROLNICZYCH
FABRYKA MASZYN ŻNIWNYCH
im. Marcelego, Nowotki
Płock, 'ul. Otolińska 25
Telefon: 230-21, Telex: 813319
.;
\.
,KOMBAJN ZBOiOWY
<ON-SUPER,,1056 3
I
'.~
,~
.
. .. -~~
, . \
~ ': ~\
/
~ .
.,;
."\,\' WYDAWNICTWA PRZEMYSŁU MASZYNOWEGO "WEMA"
WARŚZAWA 1977
.
.
"
! "\
128178321.001.png 128178321.002.png
».
Opracowanie
OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY
MASZYN ŻNIWNY,CH W PŁOCKU
-'.;{~.I-~~
,,,~,
.j~." ~ł~""~
e- _:;~..-.v
Weryfikacja
)
l ~"'Ił
OŚRODEK BADA WCZO-ROZWOJOWY
'fECHNICZNEJ OBSŁUGI ROLNICTWA
W ŻDŻARACH
WEMA - 10 OOO+~- 361l76-Z/F
LDA - Zakład 2 - TY~O! zam.3204176
128178321.003.png 128178321.004.png
Tabela orientacyjnych nastawów mechanizmów roboczych - parametrów
pracy młocarni kombajnu zbożowego Z056,'3 BIZON-SUPER
przy zbiorze różnych kultur
--------------~~----~._-----~------------~------~--------------------------------
J'r<:dkoścobrotowe Szczelina
Wentylator młocarni wylotowa
Sita mtocarnt - stopieńotwarcia w mm
,
lub rodzaj gita
I
B<:ben rntócący
obr l mln
klepiska
l
I.------ob-r-/-m-l-n-----I-{u-s-t-aw-I.~e~n~le~n_a
__g_ka_I~I)~-I~Ń----m-m-,----II--------S~6-r-n-C--.--
--------d-O-1_ne 1
2
3
4
5
I
~
I----------------~------------·--~----------·--
Żyto .
900-1050
BOO--850':l,5--4,5
7--4
8
I
pszen-ica ozima
Jęczmień jary
Jęczmień ozimy
Owies
Rzepak
Kukurydza
.900-S
20--25
Sito kieszeniowe
35X21
Sito otworowe 017
Słonecznik
500
560 O
,
16
Sito otworowe
014, 016
Sito otworowe
012,·014
1100
stosować przy-
słony bębna
i klepiska
----------------I-------~------I-----------------I---------II-----------------I---------------I
320'
3,5
Sito kieszeniowe
16X25
Sito otworowe
03,04
Kupkówka
pospolita.
Sito kieszeniowe
16X25
Sito otworowe
4,5X25
BOO--850
300
8
Kostrzewa
łąkowa
750--800
320
5
Sito kieszeniowe
16X25
Sito kieszeniowe
16X25
Sito otworowe
3,6X30
Sito otworowe
4X20
Sito otworowe
Stokłosa
bezostna
800~900
350
8
1050--1100 370 1,5--2
------------------------------------------------------
Lucerna
12
I
I
I
02,03
Facelia
1100
350
3
12
17
Sito kłosowe
maks. otwarcie
14
maks.
Sito otworowe 0 B
Bobik
I
750
900 5
maks.
12
Groch'
600 (
BOO3,5
maks.
14
Lubin
650--700
650--900 1,5--5
6--10
12
4--5
Sito otworowe 08
Seradela
940--1050
500
3--4
6--8
Wyka
700
700,2,5
maks.
12--14
10--12
12 I
Sito żaluzjowe ' I
5--6
Sito otworowe 0 8
Peluszka
600
700/ 2,5
maks.
14
Gryka
480-:-660
650, 1,5
i2--16
6--7
Powyższe parametry należy traktować jako dane
wyjściowe, stanowiące podstawę do regulacji mecha-
nizmów robocrJych kombajnu.
zmieniać w poszczególnych zakresach, określonych
w tabeli, np. obroty bębna 'dla żyta -- od 900 do 1050.
Należy obserwować pracę kombajnu i regulować me-
chanizmy robocze w zależności od istniejących wa-
runków polowych" aż do uzyskania najlepszych wy-
-ników zbioru. Należy przy tym pamiętać, że parame-
try pracy rano i wieczorem będą różne od nastawia-
nych w godzinach południowych. Jest to szczególnie
widoczne w czasie żniw na glebach ciężkich, gdy
okres zbioru poprzedzają opady deszczowe, a także
na terenach w pobliżu dużych zbiorników wodnych
i na depresjach.
Wartości wpisane na pierwszym miejscu określonych
zakresów parametrów pracy (np. obroty bębna 900
dla żyta) w wypadku pierwszych sześciu kultur (ży-
to, pszenica. jara, pszenica ozima, jęczmień jary,
jęczmień ozimy, owies) : dotyczą ich zbioru w naj bar-
dziej sprzyjających warunkach żniwnych. Przy mniej
korzystnych warunkach żniw, kiedy zwiększa się wil-
gotność zboża, wartości tych parametrów
będą się
Rodzaj zbieranego
zboża
8
Koniczyna
czerwona
128178321.005.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin