P.31.03.2012.pdf

(2460 KB) Pobierz
PORADNIK INSTALACJI MAP
TOMTOM NA URZ Ą DZENIA
SYMBIAN, PDA, PNA I PND
31.03.2012
Strona 1
822447723.009.png
Spis treści
1. Wtp str. 3
2. Mapy w wersji 6 (Symbian) str. 4
3. Mapy w wersji 8 str. 5
urądeniePD- Windows Mobile
urądeniePN- Windows CE 4.2 i Windows CE 5.0
urądeniePND- ONE,XL, XXL, GO, RIDER, START
4. Wybórmapy str. 8
5. Patchowanieplikówytemowym,aktywacjamapyapomocąwierapoleceń str. 9
6. Patchowanieplikówytemowym,aktywacjamapyapomocąkeygenów str. 14
lbert’Eayctivator
TomTom Asperin
Aktywator mapy Truck
7. Fotoradary i cen paliw str. 17
8. ObługanawigacjipopreTomTomHomeoraz pobieranie poprawek do map str. 18
9. Mapshare do TomTomNavigator str. 21
10. Konfiguracja TomTomHome str. 22
11. Ustawiania dla PNA: Com,ybkoć str.24
12. Onaceniaurądeń str. 27
13. Intrukcjeobługi str. 28
14. Pokrycie mapowe str. 29
15. Lista Navcore str. 29
16. Przydatne strony str. 33
Strona 2
822447723.010.png 822447723.011.png 822447723.012.png 822447723.001.png 822447723.002.png 822447723.003.png 822447723.004.png
Wstęp
W niniejym poradniku opiałem pooby aktywacji map do urądeń TomTom ora
urądeń opartych o ytemy operacyjne obługujące programTomTom NavigatorPierwym
opisanym sposobem jest aktywacja poprzez wiersz polecenia. Jest to metoda, która wymaga od
użytkownikaniecowicejaangażowania jednakżemamnadiej, żewmiarjanyopi pozwoli
osobom zainteresowanym prebrnąćekutkiempoytywnympreten proces.
Drugim,nacniełatwiejymdoprebrnicia poobemą automatyczne keygeny, które
preprowadająaktywacjwprotypoób apomocąkilkukliknić ewentualnie wpisaniu danych.
Wwiąkumnogociąopianychproceówproponujnajpierwgłbićwiedpopre
precytanieporadnika,anatpniepreprowadićaktywacjw wybrany przez siebie poób.
Możnarównieżkorytaćróżnychpoobówjednocenie,npaktywowaćmapjednym
keygenem,apatchowaćplikiytemowedrugim
Wporadnikuotałyopianerównieżmapyerii6Znalałyitujedynieewgldunato,
że nachwilobecnąątootatniemapynaplatormymbian Najnowewicmapynaymbian
(niemaróżnicyjakamarkaimodelteleonu)obejmującewoimpokryciemobarPolkinoą
numer 6.80.
NapewnokażdywłacicielTomToma,któryjecenigdynieaktywowałmapatanawiai
czy comożepójćnietakicynieukodiwojegourądeniaOcywicieniedaiapewnić,że
wytkopójdienależycieapierwymraemDlategoproponujwytkimrobićnapocątku
kopiapaowącałejawartociurądeniaMówiąckopiaapaowamamnamyliprenieienie
plikówTomTomanadykkomputera Jelicopójdienietak, możnaormatować (FAT32)
urądeniejakwykłegopendrivaipreniećnaniepowrotemwojąkopi Proces formatowania
jetcałkowiciebepieczny i zalecany przez producenta.
Strona 3
822447723.005.png
Mapy w wersji 6
Welkieurądenia symbianem
Generowanie kodu aktywacyjnego metodą poprzez automatyczny keygen
ciągamy keygen , domylnacieżkaC:\Program Files muiotać
Predaktywacjąnależy prawdićwerjmapy,którąpoiadamyInormacjeowerjiapianeą
w pliku z rozszerzeniem .pna ,którymuimyotworyćapomocąytemowegonotatnika
Natpniewgrywamymapnakartpamicilubdourądeniaiprypróbieotwarciaprogramu
obacymykomunikatnumeremIDnaegourądeniaZnającwerjmapyoranumerID
możemydokonaćaktywacji
Z menu Select Version Maps wybieramynumermapyjakąpoiadamy,natpniewoknie Select MID
file wybieramywerjmapyWdwóchoknach Enter Davice ID wpiujemynanumerurądeniai
wybieramy polecenie View Code . Wygenerowany odpowiedni numerprepiujemydourądenia
Strona 4
822447723.006.png 822447723.007.png
Mapy w wersji 8
WelkieurądeniaPDA ( Windows Mobile ) , PNA ( Windows CE ) oraz PND ( firmy TomTom )
Wybór urządzenia
1. Jelipoiadamy:
a) urądeniePD - Personal Digital Assistent (Windows Mobile) gotowy TomTomNavigator w
postaci archiwum .cab bez potrzeby patchowania pliku ttsystem/PNDNavigator (nie dotyczy Ci
punkt 4)ciągatąd iintalujenawoimurądeniu/karciepamici:
QVGjetdlaekranówwrodielcoci320x240
VGjetdlaekranówwrodielcoci640x480
b) urądeniePN - Personal Navigation Assistent (Windows CE 4.2 i Windows CE 5.0) gotowy
TomTomNavigator bez potrzeby patchowania pliku ttsystem/PNDNavigator (niedotycyCipunkt4)
ciągatąd iprenoinawojeurądenie/kartpamici:
Dla WinCE 4.2
Dla WinCE 5.0
Werjeróżniąijedyniekolorytycnie,możnaintalowaćjednąidrugąwerjnapremiennie
amieniającpliki TomTom Navigator.exe i data.chk .
JeliwTwoimurądeniupokilkachwilachodwłąceniawywietla ijanetłoikomunikat
" Debug: offset key is... ",należypodmienićplikTomTomNavigatorexena natpujący .
JeliwTwoimurądeniuTomTomNavigator niediałapłynnielubnatpuje„amrażanie”ekranu
należyatoować ten skrypt. Rozpakuj i plikiwrućdoolderuTomTomem
W ostatnim wierszu pliku TT-Run.mscr zmieńcieżkdotpu nawoją
Run("\StorageCard\TT7\TomTomNavigator.exe")
Uruchomienie TomToma poprzez plik TT-Run.exe
JeliprogramniełapiygnałuGPnależyutawićodpowiedni portiybkoć – strona 24
Strona 5
822447723.008.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin