Techniki_pamieciowe.pdf

(1187 KB) Pobierz
69802834 UNPDF
69802834.001.png
Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment
pełnej wersji pod tytułem:
Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj
Darmowa publikacja dostarczona przez
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana
tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez Wydawcę. Zabronione są
jakiekolwiek zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody wydawcy.
Zabrania się jej odsprzedaży, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Złote
© Copyright for Polish edition by ZloteMysli.pl
Data: 05.06.2006
Tytuł: Techniki pamięciowe dla każdego (fragment utworu)
Autor: Andrzej Bubrowiecki
Projekt okładki: Marzena Osuchowicz
Korekta: Sylwia Fortuna
Skład: Anna Popis-Witkowska
Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli
Złote Myśli s.c.
ul. Daszyńskiego 5
44-100 Gliwice
EMAIL: kontakt@zlotemysli.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
69802834.002.png
SPIS TREŚCI
WSTĘP ......................................................................................5
1. CO BĘDZIE CI POTRZEBNE W NASZEJ PODRÓŻY? ...............................8
1.1. Sprzyjające środowisko nauki . .................................................8
1.2. Świadomość celu .................................................................9
1.3. Właściwe nastawienie . .........................................................10
1.4. Wyobraźnia ......................................................................12
1.5. Mapy Myśli .......................................................................14
1.6. Jak się uczyć na podstawie Map Myśli? ......................................23
1.7. Muzyka ............................................................................29
2. MITY NA TEMAT FUNKCJONOWANIA PAMIĘCI ...................................32
3. TWÓJ NAJLEPSZY PRZYJACIEL - MÓZG .........................................34
4. TWÓJ SKARB – PAMIĘĆ . ............................................................38
5. CO NAJLEPIEJ PAMIĘTAMY I DLACZEGO? ........................................42
6. MNEMOTECHNIKI ....................................................................48
9. JAK ZAPAMIĘTAĆ W KOLEJNOŚCI INFORMACJE ................................62
10. JAK ZAPAMIĘTYWAĆ NUMERY KONT, ...........................................69
11. JAK ZAPAMIĘTAĆ SŁÓWKA Z JĘZYKÓW OBCYCH .............................83
14. JAK ZAPAMIĘTYWAĆ INFORMACJE Z BIOLOGII? . ...........................105
15. JAK ZAPAMIĘTYWAĆ INFORMACJE Z GEOGRAFII? ..........................109
16.1. Obrazkowy słownik imion ...................................................115
18. JAK ZAPAMIĘTYWAĆ DOWCIPY I WIERSZE? . .................................122
19. JAK ZAPAMIĘTYWAĆ SNY? ......................................................124
20. JAK ZAPAMIĘTYWAĆ ROZKŁADY KART? . .....................................127
21. JAK NAUCZYĆ SIĘ KALENDARZA NA PAMIĘĆ? . ..............................132
22. JAK ZAPAMIĘTYWAĆ BEZ ROBIENIA NOTATEK? . ............................137
23. KOLEJNE WYZWANIA . ...........................................................142
23.1. Muzyka .........................................................................142
23.2. Paleontologia .................................................................145
23.3. Geologia .......................................................................146
23.4. Stopnie czcionek drukarskich ..............................................147
23.5. Cyfry rzymskie ................................................................149
23.6. Wynalazki techniczne .......................................................150
23.7. Malarstwo . ....................................................................151
23.8. Miesiące muzułmańskie . ....................................................152
23.9. Medycyna . .....................................................................154
23.10. Naj... naj... Krańcowości ................................................156
25. PRAWO KONTEKSTU .............................................................162
26. ALFAMATYKI . ......................................................................164
ZAKOŃCZENIE ..........................................................................174
BIBLIOGRAFIA ..........................................................................177
TECHNIKI PAMIĘCIOWE DLA KAŻDEGO - darmowy fragment - kliknij po więcej
● str. 5
Andrzej Bubrowiecki
Wstęp
Witam Cię, Drogi Czytelniku, w gronie ludzi zainteresowanych
nowoczesnymi metodami uczenia się. To grono to nieformalne
stowarzyszenie tych wszystkich, którzy mają otwarty umysł, są
zainteresowani sposobami efektywnego wykorzystania naturalnych
właściwości pracy mózgu, podejmują wyzwania, jakie stawia przed
nimi świat i cenią sobie swój czas.
Ta książeczka ma być poradnikiem o tym, jak radzić sobie
z szybkim zapamiętywaniem rzeczy, których nauka starymi,
mechanicznymi metodami („wkuwaniem”) przysparzała nam
więcej rozczarowań, stresów, poczucia traconego czasu niż
satysfakcji. Będzie także o tym, jak usprawnić swoje myślenie,
które obok zapamiętywania jest drugim niezbędnym do twórczego
życia procesem zachodzącym w naszym mózgu.
Nasze życie i świat ulegają gwałtownym przemianom. Wywołują
one u wielu ludzi poczucie zagrożenia. Przeżywamy obecnie
rewolucję, która zmienia sposób naszego życia, porozumiewania
się, myślenia i realizowania celów. Żyjemy w czasach, w których
dostępna wiedza podwaja się co 2-3 lata. Wiedza nabyta w szkole
dezaktualizuje się w ciągu zaledwie kilku lat. Tradycyjny system
edukacyjny jest przestarzały; szkoła z jej programem nie nadąża
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Andrzej Bubrowiecki
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin