Wojna trzydziestoletnia.pdf

(33 KB) Pobierz
Otóż w XVI wieku wyraźnie wzrosło zainteresowanie kontaktami politycznymi i gospodarczymi między zachodnią i
wschodnią częścią Europy. Miało to pozytywne skutki jak intensywniejsza współzależność gospodarcza między
Zachodem, gdzie dominował przemysł, a Wschodem Europy, którego gospodarka była nastawiona głownie na
rolnictwo. Powstanie tego ogólnoeuropejskiego rynku skutkowało tym, że nawet lokalne konflikty nabierały
powszechnego charakteru. W rejonie Europy Środkowej obejmującej Rzesze Niemiecką, Prusy, Inflanty, Polskę,
Królestwo Czech oraz Węgier, ścierały się wpływy mocarstw europejskich. Były to Francja, Austria, Holandia oraz
nabierająca coraz większego znaczenia politycznego i gospodarczego Szwecja. To właśnie przez Europę Środkową,
umownie wyznaczoną przez rzekę Łabę, przebiegała granica, która stanowiła o dualistycznym rozwoju stref
gospodarczych: w Europie Wschodniej i Zachodniej. Nie tylko na gospodarczym tle można było zauważyć różnicę
pomiędzy państwami europejskimi w epoce nowożytnej.
Konflikty na tle wyznaniowym dzieliły Rzeszę na wyznawców i zwolenników religii protestanckiej i katolickiej. Władcy
protestanckich krajów niemieckich sprzeciwiały się konserwatywnym siłom dynastii Habsburskiej. W Czechach
podobnie, panowała szeroka niechęć protestanckiej szlachty i mieszczaństwa wobec absolutystycznej
władzy dynastii. Z Polską natomiast łączyły dynastię habsburską bardzo dobre kontakty ponieważ władcy polscy
także byli katolikami. Jednak część szlachty, która przeszła na protestantyzm starała się zmniejszyć
wpływy austriackie w państwie. Istniały także sprzeczności polityczne między Rzeczpospolitą a państwem
moskiewskim. Moskwa czuła na sobie zagrożenie, ponieważ Rzeczpospolita prowadziła jeszcze w XVI wieku
podboje wschodnich rubieży Europy. Odżyły także odwieczne antagonizmy między Francją a Hiszpanią, a kolejnym
przyczynkiem do wybuchu wojny było opanowanie Hiszpanii przez Habsburgów.
Czechy były jednym z największych ognisk zapalnych i to właśnie tam wiosną 1618 roku doszło do incydentu, który
historycy określają, jako początek wojny trzydziestoletniej. W zamku na Hradczanach miało
miejsce spotkanie namiestników cesarza Macieja Habsburga z czeskimi protestantami. Czesi zarzucali katolickiej
władzy, iż nie przestrzega ona praw przyznanym protestantom. W wyniku kłótni, przedstawiciele
protestanckiej szlachty wyrzucili przez okno wysłanników cesarskich. Incydent przeszedł do historii, jako
defenestracja praska i zapoczątkował najdłuższy i najbardziej krwawy konflikt w nowożytnej
Europie. Jako, że rebelianci nie posiadali szerszego poparcia społecznego (ponieważ był to typowy ruch oporu
uprzywilejowanej grupy społecznej), zaczęli szukać sojuszników poza granicami kraju. Pomocy
udzielił im książę Siedmiogrodu Bethlen, a także protestanckie kraje Zachodu. Anglia i Palatynat udzieliły jedynie
dyplomatycznego wsparcia. W samym obozie cesarskim w pierwszej chwili panowały sprzeczne oceny wydarzeń w
Czechach. Arcyksiążęta Ferdynand i Maksymilian Habsburgowie postanowili wykorzystać bunt, aby ostatecznie
rozwiązać problem protestanckiej, nastawionej bardzo roszczeniowo, opozycji. Powstańcy tymczasem podjęli szybkie
kroki i ogłosili detronizację cesarza, a na swojego króla wybrali władcę Palatynatu. Początkowo sukcesy odnosiła
koalicja krajów protestanckich (tak zwana Unia Protestancka). Przed katastrofą uratowała oblężony Wiedeń dopiero
interwencja króla Polskiego. Nowy cesarz, Ferdynand uzyskał znaczne wsparcie krajów Ligi Katolickiej, w tym przede
wszystkim Hiszpanii. Zaczął się tak zwany "czeski etap" wojny trzydziestoletniej. Słabsze liczebnie wojska czeskie
poniosły druzgocącą klęskę 8 listopada 1620 roku, pod Białą Górą. Król zbiegł do Palatynatu, a przywódcy powstania
zostali straceni, a ich majątki uległy konfiskacie i zostały przekazane zwycięzcom: hiszpańskim, belgijskim, a także
kościołowi katolickiemu. W wyniku dalszych represji kilkaset tysięcy czeskich protestantów musiało wyemigrować z
kraju. Konsekwencją polityczną rebelii była utrata własnego rządu i samorządów terytorialnych.
Następnym etapem wojny był duński (1622-1629) i szwedzki okres wojny (1630-1635). Hiszpania bowiem
zaatakowała Holandię, a Dania wraz z sojusznikami protestanckimi rozpoczęła wojnę z Imperium Habsburskim.
Następnie Królestwo Szwecji zaczęło realizować swoje plany podboju i tak Pomorze Zachodnie zostało w lipcu 1630
roku zajęte przez wojska Gustawa Adolfa. Król Szwecji zawarł sojusze zarówno z Rzeczpospolitą, jak i z Francją,
Saksonią i Brandenburgią i na przełomie 1631 i 1632 roku opanował Czechy i Bawarię. Cesarz zdawał sobie sprawę z
potęgi Szwedów i powierzył dowództwo ambitnemu Albrechtowi Wallensteinowi, któremu udało się wyprzeć wojska
szwedzkie z Czech. W bitwie pod Lutzen w 1632 roku poległ sam wielki król szwedzki. Cesarz Ferdynand,
po zażegnaniu niebezpieczeństwa, dążył do porozumienia z protestantami. Liga katolicka na czele w Hiszpanią
święciła triumfy, został także podpisany pokój ze Szwecją w 1635 roku. Francuski okres wojny przypadł na lata 1635 -
1648. Wskutek sojuszy, monarcha francuski miał po swojej stronie Szwecję, Holandię, a także Polskę.
Sukcesy armii francuskiej (opanowanie m.in. Palatynatu i Wirtenbergii) skłoniło Ferdynandna III do rokowań. Traktat
pokojowy podpisano w końcu 1648 roku w Osnabruck w Westfalii, dlatego nosi on nazwę pokoju westfalskiego.
Zwycięska Francja otrzymała Alzację. Szwecji przypadło Pomorze ze Szczecinem, Pomorze Zachodnie z kolei znalazło
się pod panowaniem Branderburczków.
Traktat westfalski potwierdzał osłabienie pozycji Cesarza oraz rozdrobnienie polityczne Niemiec (odtąd luźny związek
suwerennych państw). Był to niewątpliwy cios dla unifikacyjnych rządów Habsburgów. Zachowano i rozszerzono
wolność wyznania z pokoju augsburskiego z 1555 roku, objął także na kalwinistów. Uznano także niepodległość
Szwajcarii i Holandii. Wojna spowodowała także wielkie wyludnienie, które doprowadziło do kryzysu europejskiej
gospodarki.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin