Zaufaj.pdf

(83 KB) Pobierz
10169748 UNPDF
Zaufaj
Adam Szewczyk
A
E
fis
� �
� �
1. Jak si� nie ba�, po-wiedz jak
kie- dy w stra-chu �y-je �wiat?
A E
A D
A D 7
1, 2, 3
Za-u-faj Pa-nu ju� dzi�.
Ref. Za-u-faj Pa-nu ju� dzi�.
A
A
E 7
Za - u - faj Pa - nu ju� dzi�.
1. Jak si� nie ba�, powiedz jak
Kiedy w strachu �yje�wiat?
Zaufaj Panu ju� dzi�.
2. Jak mam walczy�, powiedz jak
Kiedy silnej woli brak?
Zaufaj Panu ju� dzi�.
3. Jak nie zb��dzi�, powiedz mi
Kiedy nie wiem dok�d i��?
Zaufaj Panu ju� dzi�.
Jak uwierzy�, powiedz mi
Kiedy ju� nie wierz� w nic?
Zaufaj Panu ju� dzi�.
Jak pokona� w�asny grzech
Kiedy pokus tyle jest?
Zaufaj Panu ju� dzi�.
Jak nadziej� w sercu mie�
Kiedy wszystko wali si�?
Zaufaj Panu ju� dzi�.
Jak mam kocha�, powiedz jak
Kiedy rani mnie mój brat?
Zaufaj Panu ju� dzi�.
Jak si� cieszy�, powiedz mi
Kiedy p�yn� gorzkie �zy?
Zaufaj Panu ju� dzi�.
Jak by� dobrym, powiedz mi
Kiedy �wiat jest taki z�y?
Zaufaj Panu ju� dzi�.
Jak do �adu z sob� doj��
Kiedy siebie mam ju� do��?
Zaufaj Panu ju� dzi�.
Zamieszczono w serwisie www.giszowiec.org
Źródło: Magazyn Muzyczny „Ruah”
D
A E
E 7
10169748.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin