Jest na świecie Miłość.pdf

(139 KB) Pobierz
21502861 UNPDF
Jest na świecie miłość
!ywo
m. Karol Urbanek
s". Jowita Karnas
! " #
% '
$ G
D
e
C
% %
'
% ) % %
któ-rej
'
%
% % (
%
'
% %
1. Jest
na !wie-cie
mi - "o!#,
i - mi$ sre -
! "
G
'
a
D
$ G
Gdy
% % % '
% * % (
'
%
'
% %
%
'
% %
% % % %
%
brzy-stym pro -
mie-niem o -
bj$-"o zie-mi$.
ci b$-dzie
smut-no
! " + % %
* % % % % ,
* % % % '
* % % % '
$ D
$
%
%
i-mi$
to wy-po-wiedz,
a przy to-bie
O-na zja-wi
si$.
! " ' ' '
G
%
'
H 7
% % % '
%
$ e
% % '
%
% %
% '
%
$
%
%
'
Ref. Mat - ka z ra -
do-!ci% po-da
d"o&,
gdy po-wiesz:
Ma-rio, w To-bie
! "
* % %
% (
-
* % * % * % * % * % % ,
H 7
* % * % * % * % * %
%
'
$ e
u-fno!# mam.
Kie-dy je-ste! przy mnie,
zni-ka ból i w o-czach
"zy.
! "
(
(
* % %
% (
) %
% '
$ C
$ G
' '
%
Prag - n$
z To-b% i!#,
Ty do-daj
si".
2. Jest w Niej tyle ciep"a, a w spojrzeniu Jej dobro#
I troska matczyna go!ci,
Otwórz serce swoje, schowaj j% g"$boko
I jak dziecko powiedz Kocham Ci$.
Zamieszczono w serwisie www.giszowiec.org
Źródło: ks. Stanisław Sierla „Pan moją mocą i pieśnią”, str. 87
Księgarnia św. Jacka - Katowice 1989
D
e
'
G
C
a
C
D
G D
G
G
a D
a
21502861.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin