Gdy pierwsza gwiazda.pdf

(124 KB) Pobierz
86375181 UNPDF
Gdy pierwsza gwiazda
umiarkowanie, nastrojowo
ks. Wiktor Sopora
$
!" # $
C
$
%
$
a
$
e
'
$
$
%
$
'
1. Gdy pierw - sza
gwiaz - da
nie - bo roz -
ja! - ni,
! $
G
C
$
%
$
E 7
$ $
$
$
$
$
' $
pow - ró - c"
wte - dy
w mej wy - ob -
ra# - ni
! $ %
$
$
$
d
$
E 7
$ %
$
'
$ '
do tej je -
dy - nej
no - cy na
!wie - cie,
! $
$
C
G 7
$
C
$
%
$
'
$ %
$
$
'
co da - $a
%wiat - $o!&,
Bo - - - 'e
Dzie - ci",
! $ %
$
$
$
E 7
$
a
'
$
$
%
$
'
do tej je -
dy - nej
no - cy na
!wie - cie,
! $
$
C
G 7
$
C
$
%
$
'
$ %
$
$ '
co da - $a
%wiat - $o!&,
Bo - - - 'e
Dzie - ci".
2. Ludzie b$(dzili nie znaj(c Boga,
Ci(gle pytali: Gdzie Bo'a droga?
%wiat$o!&, co wysz$a z Bo'ej m(dro!ci,
Drog" wskaza$a, drog" mi$o!ci.
3. Gdy s$u'" ludziom w serca pokorze,
Odnajd" Ciebie, Zbawco, mój Bo'e.
I gdy po wa!niach z kim! si" pogodz",
Gwiazd" zobacz" na mojej drodze.
Zamieszczono w serwisie www.giszowiec.org
Źródło:
Exsultate Deo nr 388b, wyd. 9, © Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2004
www.wydawnictwo.oaza.pl
G
F
F
C
F
F
C
F
86375181.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin