Mizerna cicha 1.pdf

(96 KB) Pobierz
33833935 UNPDF
Mizerna cicha
s!. T. Lenartowicz
! " # $ % % %
e
& %
e
fis
e
& G
'
&
'
% % %
% % %
bie - skiej
& %
% % %
1. Mi-zer-na,
ci - cha
sta-jen-ka
li - cha,
pe!-nanie -
chwa -
!y.
! " % % %
D
e
fis
e
G
& e
ma -
& %
% % %
& %
& %
% % %
'
&
!y.
'
O-to le -
"# - cy,
przedna-mi
$pi#-cy
w pro-mie-niach
Je - zus
2. Nad Nim anieli w locie stan%li i pochyleni kl%cz#
Z w!osy z!otymi, z skrzyd!y bia!ymi, pod malowan# t%cz#.
3. Wielkie zdziwienie: wszelkie stworzenie, ca!y $wiat orze&wiony.
M#dro$' M#dro$ci, (wiat!o$' (wiat!o$ci, Bóg Cz!owiek tu wcielony.
4. I oto mnodzy ludzie ubodzy radzi ogl#da' Pana,
Pe!ni natchnienia, pewni zbawienia upadli na kolana.
Zamieszczono w serwisie www.giszowiec.org
Źródło:
„Śpiewnik archidiecezji katowickiej ” nr 69.2,
Księgarnia Świętego Jacka, Katowice 2002
D
e
33833935.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin