O, Gwiazdo Betlejemska.pdf

(115 KB) Pobierz
86375197 UNPDF
O Gwiazdo Betlejemska
s%. Z. Odelgiewicz
! " # $ &
1. O,
& & & & & &
G h
'
&
'
( & ( & & &
D
&
& ) &
'
gwiaz - do bet - le -
jem-ska,
za-!wie" na mym nie -
bie. Ja
! " & &
G
& & &
D
&
G h
'
&
'
( & ( & & &
D
&
G
) ( &
&
'
ci# szu-kam w!ród
no - cy,
ja t#s-kni# bez cie -
bie. Pro-
! "
e a
& & & &
Fis H
&
'
( &
e a
& & & &
H 7
& ) & &
'
&
&
'
wad$ mnie do sta -
jen - ki,
gdzie Chrys-tus z%o - &o -
ny, Bóg
! " &
a
& & &
D 7
&
G h
'
&
'
( & ( & & &
D 7
&
G
'
)
&
Cz%o - wiek z Pan - ny
!wi# - tej
dla nas na - ro - dzo -
ny.
2. Nie ma Go ju& w stajence, nie ma Go ju& w &%obie.
Gdzie& pójdziemy, Chrystusie, pok%oni" si# Tobie?
Pójdziemy upa!" na twarz przed Twoje o%tarze
I serce, dusz#, cia%o poniesiem Ci w darze.
3. Czy zamieszkasz w tym sercu, Zbawco mój i Panie,
Gdzie n#dzniejsze ni& w stajni znajdziesz tam pos%anie?
Ulituj si# nade mn', nad stworzeniem Twoim.
Jako! stajni' nie wzgardzi%, nie gard$ sercem moim.
Zamieszczono w serwisie www.giszowiec.org
Źródło:
„Śpiewnik archidiecezji katowickiej ” nr 75,
Księgarnia Świętego Jacka, Katowice 2002
G D
a
&
G
a
&
&
a
&
86375197.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin