To, co było od początku.pdf

(239 KB) Pobierz
86375202 UNPDF
To, co było od początku
t.: 1 J, t!um. ks. W. Danielski
m.: V. Toscani
git.
a
D
a
D
! " # # # # # #
# #
# # #
# #
# # #
% # #
# # # # # #
% # #
a
# &
' (
C
# &
(
! # #
#
&
#
#
#
'
&
1. To, co by !o
-
od po cz"t ku,
- -
! #
D
# # ) # #
a
) #
D
# &
# # (
a
#
) # ) # #
G
# #
D
# ' (
to co# my sa mi s!y
- - - -
sze li,
to, co# my og l" da
- - - -
li
! # # # #
a G
D
# &
* #
a G
# # #
) #
#
D
* #
# #
'
&
w!as ny mi o
- - - -
czy ma,
to
zwia stu je my wam,
- - -
o
-
a G
# # #
) #
#
D
+
a G
# # '
a G
# # # # #
& &
!
'
&
(
# # # # ' '
) # # ) # # ) # # )
# # # #
(
po wia da my wam,
- - -
Ref. La la la
la la la la
a G
# #
# # # #
% 1 #
D G
3
# # # '
& &
2
, D
a
# &
# #
# #
# #
#
!
# # )
# # ) # # ) # #
%
' '
' '
%
, ,
)
la la la la la la
la
2. To, co ka$ dy
-
#
#
# ) # ) # ) # ) #
' (
C
# &
(
) #
a
! &
#
#
#
'
&
wi dzia! z bli ska,
-
-
cze go do ty ka !y na sze
- - - - -
! # &
D
# # (
#
) # ) # #
G
) # #
D
# &
# # (
a G
# #
r% ce,
-
to by !o S!o wo od
- -
Oj ca,
-
S!o wo
-
! # &
D
# # * #
# # # ) # #
D
* #
# # # ) # #
'
&
$y cia, to
-
zwia stu je my wam,
- - -
o
- - - -
po wia da my wam. Ref.
D
' (
+
a
# &
' (
C
# &
(
!
&
# #
#
&
# #
#
'
&
3. &y cie nam si%
-
ob ja wi !o,
- - -
D
a
'
a G
a G
86375202.001.png
2
To co by!o
! #
D
# # ) # # ) #
a
D
# &
# # * #
a
# # #
G
#
#
D
# ' * #
a my# my je og l"
- - - -
da li
i
o nim wam #wiad czy
- -
my. I
! # # #
a G
) # #
D
' * #
# # #
) #
#
D
' (
+
&
&
zwia stu je my wam,
- - -
o
- - - -
po wia da my wam. Ref.
a
# &
(
C
# &
(
! # #
#
'
&
#
#
#
'
&
4. Co# my sa mi
-
-
zo ba czy li,
- - -
! #
D
# # ) # #
a
) #
D
# &
# # * #
# # #
# #
D
' (
&
to, co# my sa mi s!y
- - - -
sze li,
to
zwia stu je my wam,
- - -
! '
a G
# #
# &
# # (
) # ) # ) # ) # # #
G
# ' (
a by# cie
- -
wszys cy
-
dosz li do wspól no ty
- - -
z na mi,
-
a
G
D
+
Zako'czenie
a
! ) # ) # ) # ) # # #
# ' (
git.
# # # #
( -
Fine
by# cie by li jed no
- - -
z na mi. Ref.
-
Zamieszczono w serwisie www.giszowiec.org
Źródło:
Exsultate Deo nr 388, wyd. 9, © Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2004
www.wydawnictwo.oaza.pl
a G
a G
D
a
D
86375202.002.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin