W żłobie leży 2.pdf

(101 KB) Pobierz
33833952 UNPDF
W żłobie leży
s". XVIII w.
! " # $
' ' ' '
G
'
' ' '
D
( ' ( ' ' '
G
( ' ' )
% %
1. W !"o-
Je -
bie
zu-
le -
so -
!y,
wi
któ!
Chrys-
po-
tu -
bie -
so -
!y
wi,
ko -
dzi#
l$ -
nam
do -
na -
wa%
ro -
Ma-
dzo-
"e-
ne-mu?
mu,
! "
( '
' ' '
e
( ' ( ' ' '
D
( '
' ' '
e
Pas-tusz- ko - wie,
przy-by - waj - cie,
Je - mu wdzi$cz - nie
! "
( '
( '
D
( ' ( ' '
G
'
D G
' )
' '
przy - gry - waj - cie,
ja - ko Pa - nu
na - sze - mu.
albo:
! " '
' ' '
e
'
' ' '
D
( '
'
e
' '
Pas-tusz- ko - wie,
przy-by - waj - cie,
Je - mu wdzi$cz - nie
! "
( '
( ' ' '
D
( ' ( ' '
G
'
D G
' )
przy - gry - waj - cie,
ja - ko Pa - nu
na - sze - mu.
2. My za# sami z piosneczkami za wami pospieszymy,
A tak tego Male&kiego niech wszyscy zobaczymy,
Jak ubogo narodzony, p"acze w stajni po"o!ony.
Wi$c Go dzi# ucieszymy.
3. Naprzód tedy, niechaj wsz$dy zabrzmi #wiat w weso"o#ci,
'e pos"any nam jest dany Emanuel w nisko#ci.
Jego tedy przywitajmy, z anio"ami za#piewajmy:
Chwa"a na wysoko#ci!
Zamieszczono w serwisie www.giszowiec.org
Źródło:
„Śpiewnik archidiecezji katowickiej ” nr 94.1,
Księgarnia Świętego Jacka, Katowice 2002
D G
( '
( '
33833952.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin