Wieczór zapadł już.pdf

(131 KB) Pobierz
86375209 UNPDF
Wieczór zapadł już
A. Korcz
! " " # # %
%
Wieczór
(
% % % ) %
D
% %
%
% &
% % % &
%
% % % ) % %
&
&
&
za pad! ju", na
-
nie bie gwiazd mi lio ny, tyl ko
-
- - - -
je dna z nich wska "e
-
! " " % % % %
A 4-
%
% % &
%
D
% % ) % %
% %
%
% &
%
% % &
%
&
%
&
dro g# do sta jen ki. Ma !y
- - - - -
Je zus wie, "e cze
- -
ka my wci$" na Nie go i przy
- -
! " " &
e 7
% %
) % %
A 4-
%
%
%
%
% &
* % % &
G
%
&
%
+
cho dzi tu, cho cia"
-
- -
jesz cze jest ma le% ki.
- -
Je zu,
-
! " " % +
g g 6
% % % %
D
D D 7+
% % &
% %
%
% % %
% &
) %
+
&
%
&
%
Je zu, ko cha my Ci#!
- - -
Ta
noc by !a ci cha, sta
- - - - - -
jen ka ma le% ka,
! " " %
A
% % &
% &
G A D
%
%
D h
% % % )
%
%
%
%
% &
%
%
&
%
&
Ma ria rado sna,
- - -
Jó zef za tro ska ny. Ta noc
- - - -
da !a &wia tu
- -
! " " %
e A 4- -3
% % &
% %
% % %
% % )
% % %
% ) %
D.S. al
%
*
%
%
&
&
! " " *
po kój i ra do&', na
- - - - -
ro dzi! si# Je zus,
któ ry jest w&ród nas. Wieczór
-
G
% +
%
+ D
%
% &
%
%
%
+
&
Je zu,
-
Je zu, wi ta my Ci#!
-
- -
Zamieszczono w serwisie www.giszowiec.org
Źródło:
„Pan moją mocą i pieśnią”, str. 140, Wydawnictwo św. Jacka, Katowice 1989,
zebrał i opracował ks. Stanisław Sierla
wolno
e
h
-3
h
-3
e
e
G A D
g g 6
86375209.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin