Death Note - Napisy PL Sezon 1 HDTV S01E24 [Kuro-Hana].txt

(19 KB) Pobierz
{20}{82}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Od zawsze tacy byli�my, |{C:$999966}{f:Bookman Old Style}by wyzwoli� ca�y b�l
{92}{165}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Od zawsze tacy byli�my, |{C:$999966}{f:Bookman Old Style}by wyzwoli� ca�y b�l
{209}{318}{C:$0000FF}{f:Bookman Old Style}..:: Anime Garden ::.. |{C:$0000FF}{f:Bookman Old Style}www.animegarden.prv.pl
{464}{520}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Banzai, ale� ty u�yteczny!
{521}{537}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Cz�owieku!
{538}{599}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Banzai, ale� ty u�yteczny!
{600}{613}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Cz�owieku!
{614}{674}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Hej! Wkurzy� mnie chcesz, |{C:$999966}{f:Bookman Old Style}mam si� telepa� z furii?
{675}{685}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Cz�owieku!
{686}{741}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Hej! Wkurzy� mnie chcesz, |{C:$999966}{f:Bookman Old Style}mam si� telepa� z furii?
{742}{758}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Cz�owieku!
{759}{841}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Co jest? Tyle podstaw do niepokoju, |{C:$999966}{f:Bookman Old Style}a wina nie zamiera
{840}{883}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Co jest? Tyle podstaw do niepokoju!
{884}{914}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Kto wpad� w potrzask oburzenia?
{915}{987}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Co jest? Tyle podstaw do niepokoju, |{C:$999966}{f:Bookman Old Style}a wina nie zamiera
{988}{1035}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Co jest? Tyle podstaw do niepokoju!
{1070}{1082}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Hej, hej!
{1083}{1106}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzka mendo!
{1107}{1133}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzki... Ludzki popierdole�cu!
{1134}{1157}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Hej, hej!
{1158}{1177}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzka mendo!
{1178}{1211}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzki... Ludzki popierdole�cu!
{1212}{1232}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Hej, hej!
{1234}{1251}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzka mendo!
{1252}{1281}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzki... Ludzki popierdole�cu!
{1283}{1302}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Hej, hej!
{1303}{1328}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzka mendo!
{1329}{1361}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzki... Ludzki popierdole�cu!
{1362}{1378}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Hej, hej!
{1380}{1398}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzka mendo!
{1399}{1434}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzki... Ludzki popierdole�cu!
{1435}{1452}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Hej, hej!
{1454}{1474}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzka mendo!
{1475}{1507}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzki... Ludzki popierdole�cu!
{1508}{1527}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Hej, hej!
{1528}{1546}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzka mendo!
{1547}{1583}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzki... Ludzki popierdole�cu!
{1584}{1583}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Hej, hej!
{1601}{1626}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzka mendo!
{1639}{1657}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Co jest, ludziska?!
{1687}{1703}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Co jest, ludziska?!
{1735}{1755}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Co jest, ludziska?!
{1784}{1805}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Co jest, ludziska?!
{1996}{2068}{C:$A3A3A3}{f:Book Antiqua}Zmartwychwstanie
{2157}{2214}Ryuzaki, ja p�jd�.
{2230}{2274}Szefie, ja te� id�!
{2293}{2311}Dobrze.
{2319}{2357}Pami�tajcie, �e macie do czynienia z Kir�.
{2358}{2398}Nie pozw�lcie mu |zobaczy� waszych twarzy...
{2398}{2449}...i zachowajcie wyj�tkow� ostro�no��| przy aresztowaniu.
{2466}{2547}Watari, je�li Higuchi wykona |chocia� jeden podejrzany ruch...
{2572}{2650}Rozumiem. |Mam go unieszkodliwi�.
{2836}{2908}Aizawa, masz czym zas�oni� twarz?
{2918}{2929}Tak.
{2970}{3000}Ubezpieczaj nas.
{3022}{3081}Tak jest! |Dzi�kuj�, szefie!
{3185}{3258}Higuchi, podnie� r�ce do g�ry |i wysi�d� z samochodu!
{3590}{3621}Higuchi zosta� uj�ty.
{3639}{3710}Mogi, za�� mu nadajnik.
{3722}{3735}{y:i}Dobrze!
{3791}{3891}{y:i}Higuchi, w jaki spos�b zabija�e� ludzi? |{y:i}Odpowiedz!
{3972}{4049}Je�li tego nie zrobisz, u�yjemy wszelkich |dost�pnych metod, by to z ciebie wyci�gn��.
{4203}{4229}To notes...
{4242}{4259}{y:i}Notes?
{4277}{4326}Mo�esz mi wierzy� lub nie...
{4326}{4391}...ale je�li znasz czyj�� twarz | i zapiszesz w notesie...
{4391}{4451}...imi� i nazwisko tej osoby, |to ona umrze.
{4481}{4500}{y:i}Notes...
{4527}{4542}{y:i}Yagami?
{4557}{4635}Tak, jest w torbie.
{4659}{4714}Zgadza si�, s� w nim zapisane nazwiska...
{4728}{4767}...ale poza tym nie ma |w nim nic nadzwyczaj...
{4865}{4898}{y:i}Co si� sta�o, Yagami?
{4913}{4952}Potw�r!
{4960}{5074}Uspok�j si�, Yagami. |Nie masz ze sob� broni.
{5091}{5124}Tak, racja.
{5143}{5178}Wszystko w porz�dku, szefie?
{5194}{5259}Mogi! Widzisz to co�?!
{5267}{5309}Szefie, jeste� przem�czony...
{5371}{5401}Co si� dzieje, Mogi?!
{5434}{5612}Chyba tylko ci, kt�rzy dotkn�li notesu, |widz� tego potwora!
{5698}{5744}{y:i}Przynie� ten notes do helikoptera.
{5767}{5784}Dobrze.
{5874}{5938}{y:i}Co ty knujesz, Raito Yagami?
{5947}{6156}{y:i}Gdy dotkniesz Notesu �mierci, kt�ry kiedy� posiada�e�, |{y:i}twoje wspomnienia z nim zwi�zane powr�c�.
{6179}{6201}{y:i}Jednak�e...
{6254}{6283}Ryuzaki, oto on.
{6517}{6566}To Shinigami...
{6596}{6670}Oni naprawd� istniej�...
{6697}{6724}{y:i}Raito Yagami...
{6724}{6735}{y:i}Notes...
{6743}{6784}{y:i}Obejrzymy swoje notesy w Aoyamie...
{6796}{6830}{y:i}Mi�o�� od pierwszego wejrzenia...
{6831}{6861}Ryuzaki, daj mi ten notes!
{6862}{6883}{y:i}Kira zabija przez...
{6884}{6906}{y:i}Kira... drugi Kira...
{6924}{6939}{y:i}Dwa notesy...
{6973}{7030}{y:i}Istnieje wi�cej notes�w.
{7050}{7082}{y:i}To jeszcze nie koniec.
{7513}{7535}{y:i}Ja jestem L...
{7600}{7630}{y:i}To ja jestem L...
{7827}{7954}Wszystko w porz�dku? |Ka�dy by si� przerazi� widz�c tego potwora.
{7986}{8000}Ryuzaki?
{8018}{8031}Tak?
{8059}{8171}Najpierw musimy por�wna� nazwiska |tu zapisane z list� ofiar.
{8190}{8287}Tak. Chyba masz racj�.
{8451}{8475}{y:i}Zwyci�y�em.
{8538}{8567}{y:i}Tak jak planowa�em!
{8760}{8825}Zrzekam si� posiadania tego notesu.
{8848}{8940}Powraca on do Rem. |Zgadza si�?
{8953}{8998}Tak. Co dalej?
{9007}{9062}A teraz daj notes Ryuukowi.
{9129}{9147}Dobrze.
{9232}{9297}W�a�cicielem tego notesu jest teraz Ryuuku.
{9313}{9426}Ryuuku, upu�� go tutaj,| w �wiecie Ludzi.
{9437}{9500}Co? No dobra.
{9605}{9657}W ten spos�b prawo w�asno�ci |wraca do mnie.
{9669}{9764}Zatoczy�e� tylko ko�o, |ale nic si� nie zmieni�o.
{9798}{9818}Mo�e.
{9835}{9907}{y:i}Ale nadejdzie czas, |{y:i}gdy b�dzie to mia�o znaczenie.
{9935}{9986}Pierwszy notes, |kt�ry otrzyma�em od ciebie...
{10014}{10094}...zwracam. |Chc�, by� da� go Rem.
{10199}{10206}Prosz�.
{10376}{10481}Rem, musisz go przekaza� osobie |��dnej sukcesu z wy�szej klasy spo�ecznej.
{10482}{10549}Komu�, kto bez w�tpienia u�yje go, |by zdoby� s�aw� i pot�g�.
{10619}{10708}Dzi�ki temu Misa zostanie uwolniona.
{10727}{10842}Je�li po kilku latach nadal jej nie wypuszcz�, |b�dziesz mog�a mnie zabi�. Mo�e by�?
{10873}{10949}Raito Yagami, co zamierzasz?
{10958}{11034}Pr�buj� ocali� Mis�. |Zaufaj mi.
{11154}{11264}Rozumiem. Je�li to ma jej pom�c, |zrobi�, co ka�esz.
{11314}{11466}Teraz postaram si� o to, bym by� |pod sta�� obserwacj�, tak jak Misa.
{11499}{11574}Podczas uwi�zienia | zrzekn� si� posiadania Notesu �mierci...
{11574}{11660}...co wyma�e wszystkie | zwi�zane z nim wspomnienia.
{11680}{11796}W tym czasie przest�pcy zn�w zaczn� gin��...
{11810}{11884}...wi�c po jakim� czasie Ryuzaki |b�dzie musia� uwolni� nas oboje.
{11944}{12070}A wtedy, z wymazanymi wspomnieniami, |z pewno�ci� b�d� chcia� schwyta� Kir�.
{12098}{12139}Taki ju� jestem.
{12162}{12305}Wi�c chcesz odnale�� osob�,| kt�rej Rem przeka�e notes...
{12241}{12305}...i odzyska� go, |zanim zrobi to L?
{12316}{12407}Dok�adnie. Zabij� ka�dego, |kto b�dzie go posiada�.
{12430}{12472}Ale jest jeden problem.
{12499}{12565}Je�li nie b�dziesz ju� | w�a�cicielem Notesu �mierci...
{12565}{12637}...twoje wspomnienia powraca� b�d� | tylko wtedy, gdy b�dziesz go dotyka�.
{12648}{12725}Gdy go pu�cisz, |zn�w o wszystkim zapomnisz.
{12809}{12900}{y:i}Musz� zabi� Higuchiego |{y:i}nie wypuszczaj�c notesu z r�k.
{12918}{13014}{y:i}Wtedy prawo w�asno�ci przejdzie na mnie, |{y:i}a wspomnienia nie znikn�.
{13103}{13179}{y:i}Poci�gn� to cztery razy |{y:i}w odst�pach nieca�ej sekundy.
{13206}{13301}{y:i}Uda�o si�. Wiedzia�em, |{y:i}�e b�d� to ze sob� nosi�.
{13320}{13363}{y:i}Ci�ko si� pozby� starych nawyk�w.
{13671}{13735}Yagami, eskortuj Higuchiego do samochodu.
{13767}{13824}Dobrze, nie ma sprawy.
{14038}{14052}Ten notes...
{14086}{14154}Ciekawe, czy odkryjemy co� |poddaj�c go analizie.
{14179}{14276}Yagami, to do ciebie niepodobne. |To co� wykracza poza ramy nauki.
{14321}{14345}Chyba masz racj�.
{14656}{14740}{y:i}To najd�u�sze 40 sekund w moim �yciu.
{15175}{15224}Higuchi! Ryuzaki, Higuchi...
{15242}{15279}Co?! Co si� dzieje?!
{15343}{15370}Hej, Higuchi?!
{15400}{15504}Co ty robisz, ojcze?! |Je�li Higuchi umrze...
{15512}{15621}To niemo�liwe... |Ale on chyba...
{15690}{15731}{y:i}Tak, nie �yje.
{15774}{15797}{y:i}Nast�pny b�dzie Ryuzaki.
{15851}{15871}{y:i}W�a�nie ty.
{15994}{16119}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}..:: Anime Garden ::.. |{f:Bookman Old Style} T�umaczenie: Jasmine
{16120}{16240}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}..:: Anime Garden ::.. |{f:Bookman Old Style} Korekta: KAT, Quithe, Wanderer
{16840}{16866}"Spos�b u�ycia"
{16911}{17021}"Cz�owiek, kt�rego imi� zostanie | zapisane w tym notatniku, umrze."
{17038}{17095}"Notatnik zadzia�a tylko wtedy, |gdy osoba zapisuj�ca imi�...
{17096}{17135}...b�dzie mie� przed oczami twarz ofiary."
{17148}{17263}"W ten spos�b nie zostan� pomylone | osoby o tym samym nazwisku."
{17274}{17414}"Osoba umrze w spos�b, jaki opiszesz, |w przeci�gu 40 sekund od zapisania jej imienia."
{17429}{17512}"Je�eli przyczyna �mierci nie zostanie | sprecyzowana, osoba umrze na atak serca."...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin