Death Note - Napisy PL Sezon 1 HDTV S01E25 [Kuro-Hana].txt

(14 KB) Pobierz
{20}{82}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Od zawsze tacy byli�my, |{C:$999966}{f:Bookman Old Style}by wyzwoli� ca�y b�l
{92}{165}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Od zawsze tacy byli�my, |{C:$999966}{f:Bookman Old Style}by wyzwoli� ca�y b�l
{209}{318}{C:$0000FF}{f:Bookman Old Style}..:: Anime Garden ::.. |{C:$0000FF}{f:Bookman Old Style}www.animegarden.prv.pl
{464}{520}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Banzai, ale� ty u�yteczny!
{521}{537}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Cz�owieku!
{538}{599}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Banzai, ale� ty u�yteczny!
{600}{613}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Cz�owieku!
{614}{674}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Hej! Wkurzy� mnie chcesz, |{C:$999966}{f:Bookman Old Style}mam si� telepa� z furii?
{675}{685}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Cz�owieku!
{686}{741}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Hej! Wkurzy� mnie chcesz, |{C:$999966}{f:Bookman Old Style}mam si� telepa� z furii?
{742}{758}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Cz�owieku!
{759}{841}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Co jest? Tyle podstaw do niepokoju, |{C:$999966}{f:Bookman Old Style}a wina nie zamiera
{840}{883}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Co jest? Tyle podstaw do niepokoju!
{884}{914}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Kto wpad� w potrzask oburzenia?
{915}{987}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Co jest? Tyle podstaw do niepokoju, |{C:$999966}{f:Bookman Old Style}a wina nie zamiera
{988}{1035}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Co jest? Tyle podstaw do niepokoju!
{1070}{1082}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Hej, hej!
{1083}{1106}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzka mendo!
{1107}{1133}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzki... Ludzki popierdole�cu!
{1134}{1157}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Hej, hej!
{1158}{1177}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzka mendo!
{1178}{1211}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzki... Ludzki popierdole�cu!
{1212}{1232}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Hej, hej!
{1234}{1251}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzka mendo!
{1252}{1281}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzki... Ludzki popierdole�cu!
{1283}{1302}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Hej, hej!
{1303}{1328}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzka mendo!
{1329}{1361}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzki... Ludzki popierdole�cu!
{1362}{1378}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Hej, hej!
{1380}{1398}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzka mendo!
{1399}{1434}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzki... Ludzki popierdole�cu!
{1435}{1452}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Hej, hej!
{1454}{1474}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzka mendo!
{1475}{1507}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzki... Ludzki popierdole�cu!
{1508}{1527}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Hej, hej!
{1528}{1546}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzka mendo!
{1547}{1583}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzki... Ludzki popierdole�cu!
{1584}{1583}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Hej, hej!
{1601}{1626}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Ludzka mendo!
{1639}{1657}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Co jest, ludziska?!
{1687}{1703}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Co jest, ludziska?!
{1735}{1755}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Co jest, ludziska?!
{1784}{1805}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}Co jest, ludziska?!
{3981}{4038}O co chodzi, Ryuzaki?
{4250}{4272}Co si� sta�o?
{4291}{4414}{C:$A3A3A3}{f:Book Antiqua}Cisza
{4533}{4624}Kto� wyrwa� r�g strony |w tym morderczym notatniku.
{4643}{4707}Czy do zabicia wystarczy zapisanie | nazwiska ofiary na kawa�ku strony?
{4733}{4844}Kt� to wie? Nie u�ywa�am go |w ten spos�b, wi�c nie wiem.
{4876}{4942}A czy to prawda, |�e Shinigami jedz� tylko jab�ka?
{4954}{4979}Nie.
{4996}{5062}Organy wewn�trzne Shinigami |cofaj� si� w rozwoju.
{5074}{5160}A w�a�ciwie tak ewoluowa�y, |�e nie musimy je��.
{5203}{5221}Yagami.
{5297}{5380}Mimo �e zosta�e� uwolniony, |w og�le st�d nie wychodzisz.
{5422}{5494}Nawet gdy Misa-Misa do ciebie przychodzi, |rozmawiasz z ni� tylko chwil�.
{5522}{5593}M�wi�em powa�nie o tym, |�e mo�ecie si� spotyka� na zewn�trz.
{5623}{5686}Sprawie Kiry daleko jest do rozwi�zania.
{5706}{5766}Jako� nie mam teraz g�owy do romans�w.
{5777}{5877}A mo�e przeszkadza ci to, |�e ci�gle tu jestem?
{5909}{5921}Nie.
{6533}{6612}{Y:i}Chwilowo nie mog� os�dza� przest�pc�w.
{6638}{6700}{y:i}Dlatego chc�, by� ty to robi�a.
{6812}{6892}{y:i}Misa, stw�rzmy razem nowy �wiat.
{7467}{7535}{y:i}Spokojnie
{7564}{7662}{y:i}B�g ci� obserwuje
{7677}{7743}{y:i}W ciemnych zau�kach nocy
{7767}{7880}{y:i}Chwy� go za r�k�
{7893}{7986}{y:i}Nawet gdy b�d� daleko samotna
{7999}{8147}{y:i}Zawsze mnie odnajdzie
{8161}{8345}{y:i}Powiedzia� mi wszystko, co chcia�am
{8376}{8481}{y:i}I nawet je�li o tym zapomn�
{8493}{8712}{y:i}Zn�w mi to powie
{8824}{9140}{y:i}Co zrobi� jednak, |{y:i}gdy wszystkiego si� ju� dowiem?
{9341}{9358}Co to ma znaczy�?!
{9388}{9429}Przest�pcy znowu gin�?!
{9441}{9481}Tylko wczoraj zmar�o 16-stu.
{9494}{9545}O wszystkich m�wiono w telewizji |po �mierci Higuchiego.
{9562}{9599}Padaj� jak muchy...
{9611}{9696}Wi�c jednak Higuchi nie by� Kir�.
{9704}{9815}Nie. Wiemy, �e do chwili zatrzymania |to on os�dza� przest�pc�w.
{9829}{9899}Wi�c pojawi� si� kolejny Kira?
{9947}{9980}Dlaczego?!
{9987}{10024}Niech ci� diabli, Kira!
{10059}{10085}{y:i}Zn�w Kira?
{10101}{10124}{y:i}Co si� dzieje?
{10167}{10198}{y:i}Nie do wiary.
{10230}{10260}{y:i}To musi by� Misa!
{10289}{10345}To si� zacz�o po uwolnieniu Amane.
{10361}{10411}Ryuzaki, nie wierz�, |�e nadal tak my�lisz.
{10421}{10454}Misa nie ma z tym nic wsp�lnego.
{10478}{10540}Je�li mamy m�wi� o pocz�tku, |to zacz�o si� to po �mierci Higuchiego.
{10562}{10585}To prawda.
{10641}{10761}Tak czy inaczej, je�eli jest kto�, |kto u�ywa drugiego notesu...
{10818}{10873}...z pewno�ci� go z�apiemy.
{11041}{11102}{y:i}Shinigami m�wi�a, |{y:i}�e nic o tym nie wie...
{11124}{11217}{y:i}...ale je�eli do zabijania |{y:i}wystarcza skrawek kartki z notesu...
{11311}{11338}{y:i}...to mo�liwe.
{11370}{11435}{y:i}Jednak je�li raz si� zapisze czyje� imi� w notesie...
{11436}{11546}{y:i}...trzeba to robi� raz na 13 dni. |{y:i}W przeciwnym razie si� umrze.
{11589}{11650}{y:i}Raito Yagami i Misa Amane wci�� �yj�...
{11685}{11756}{y:i}13 dni... tylko tyle...
{11813}{11912}Ale, Ryuzaki, nawet je�li z�apiemy osob�, |kt�ra zapisuje imiona w notesie...
{11930}{12030}...czy uda nam si� j� oskar�y� |o seryjne morderstwa i os�dzi�?
{12043}{12206}Oczywi�cie! Przecie� zapisywa�a imiona ludzi |w notatniku wiedz�c, �e w efekcie zgin�!
{12215}{12315}Je�li nie mo�emy ujawni� notesu publicznie, |powinni�my t� osob� usun��!
{12344}{12387}Usuni�cie nie jest najlepszym rozwi�zaniem.
{12403}{12472}Chocia� g�ra mog�aby si� |opowiedzie� za takim rozwi�zaniem.
{12484}{12556}Je�li udowodnimy, | �e morderstw dokonywano poprzez notes...
{12563}{12605}...ska�� Kir� na �mier�|lub do�ywocie.
{12661}{12695}Mniej wi�cej tak to wygl�da.
{12717}{12784}{y:i}Co ty sobie my�lisz, Raito Yagami?!
{12807}{12859}{y:i}Je�li z�api� Mis�, ty...
{12923}{13021}{y:i}Wi�c to tak! |{y:i}Ten ch�opak jest niewiarygodny!
{13078}{13199}{y:i}Raito Yagami jest pewny, |{y:i}�e ocal� Mis�.
{13219}{13267}{y:i}Jedynym sposobem, by to zrobi�...
{13282}{13383}{y:i}...jest zapisanie prawdziwego imienia |{y:i}Ryuzakiego w moim notesie.
{13404}{13474}{y:i}A je�li go zabij�...
{13528}{13641}{y:i}...zak��c� czas �ycia Misy i zgin�.
{13658}{13754}{y:i}Najwi�cej korzy�ci b�dzie mie� |{y:i} z tego Raito Yagami!
{13836}{13861}{y:i}Wi�c co zrobisz, Rem?
{13878}{13986}{y:i}Mimo �e jeste� Shinigami, wiem, |{y:i}�e kochasz Mis�.
{14021}{14127}{y:i}Nie pozwolisz jej umrze� po tym, |{y:i}jak jej czas �ycia zn�w si� zmniejszy� o po�ow�.
{14153}{14196}{y:i}Pomy�l o jej szcz�ciu.
{14344}{14501}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}..:: Anime Garden ::.. |{f:Bookman Old Style} T�umaczenie: Jasmine
{14502}{14590}{C:$999966}{f:Bookman Old Style}..:: Anime Garden ::.. |{f:Bookman Old Style} Korekta: KAT, Quithe, Wanderer
{15737}{15791}Co ty tutaj robisz, Ryuzaki?
{15929}{15999}Co ty tutaj robisz, Ryuzaki?
{16328}{16362}Co to wyprawiasz, Ryuzaki?
{16388}{16461}Nic godnego uwagi.
{16506}{16537}Bicie dzwon�w...
{16561}{16574}Dzwon�w?
{16605}{16712}Tak, strasznie g�o�no dzi� bij�.
{16822}{16852}Niczego nie s�ysz�.
{16881}{16904}Naprawd�?
{16925}{17039}Dzwoni� dzi� nieustannie. |Nie mog� przesta� o tym my�le�.
{17073}{17183}Mo�e jest jaki� �lub w ko�ciele, a mo�e...
{17184}{17220}O czym ty m�wisz, Ryuzaki?
{17238}{17293}Przesta� ple�� g�upstwa. |Chod�my do �rodka.
{17338}{17518}Przepraszam. M�wi� od rzeczy, |wi�c nie wierz w �adne moje s�owo.
{17750}{17868}Racja. Wi�kszo�� twoich s��w |nie jest prawd�.
{17881}{17942}Gdyby bra� to na powa�nie, |nie by�oby temu ko�ca.
{17960}{18015}Sam wiem o tym najlepiej.
{18049}{18119}To prawda, Raito.
{18180}{18260}Ale to samo tyczy si� ciebie.
{18312}{18336}Co masz na my�li?
{18392}{18505}Czy powiedzia�e� ca�kowit� prawd� |chocia� raz od chwili urodzenia?
{18677}{18718}O czym ty m�wisz, Ryuzaki?
{18740}{18845}Ca�y czas | zdarza mi si� k�ama�.
{18845}{18949}Ale czy ktokolwiek |mo�e by� szczery przez ca�e swoje �ycie?
{18986}{19043}Ludzie nie s� tacy idealni.
{19061}{19097}Wszyscy k�ami�.
{19115}{19246}Mimo to ja nie m�wi� k�amstw, |kt�re mog�yby rani� innych.
{19271}{19295}To moja odpowied�.
{19400}{19439}Przypuszcza�em, �e to powiesz.
{19559}{19616}Wracajmy do �rodka. |Obaj przemokli�my.
{19659}{19670}Tak.
{19959}{20022}Niez�a szko�a przetrwania, nie?
{20037}{20110}To tobie si� zachcia�o wy�azi� w taki deszcz.
{20136}{20188}Racja. Przepraszam.
{20411}{20434}Co ty robisz, Ryuzaki?!
{20448}{20537}Chcia�em pom�c.| Wycierasz si� z takim zapa�em.
{20558}{20604}W porz�dku. Nie musisz tego robi�.
{20619}{20653}Zrobi� ci masa�.
{20668}{20774}Pozw�l mi to odpokutowa�. |Jestem w tym ca�kiem niez�y.
{20823}{20847}Jak chcesz.
{20864}{20874}Dobrze.
{21108}{21136}Zaraz si� przyzwyczaisz.
{21390}{21420}Wci�� jeste� mokry.
{21516}{21534}Przepraszam.
{22121}{22144}Smutno, prawda?
{2216...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin