Citroen-Service-Box-Crack-Info.txt

(1 KB) Pobierz
Jak zainstalować program serwisowy "Citroen Service Box":

1. Przed rozpoczęciem instalacji należy sprawdzić ile jest zainstalowanych kart sieciowych (LAN) w komputerze.

2. Jeśli jest więcej kart sieciowych (LAN) niż 1 sztuka, to należy wyłączyć karty sieciowe, pozostawiając aktywną tylko jedną (np. tylko karte WI-FI).

3. Gdy mamy już tylko jedną działającą kartę sieciową, to musimy przed rozpoczęciem instalacji programu zmienić jej adres MAC (adres sprzętowy) na: 00-50-56-C0-00-08

4. Po prawidłowym wykonaniu w/w czynności możemy rozpocząć instalację programu Citroen Service Box przez uruchomienie pliku "setup.exe".

5. Gdy w czasie instalacji pojawi się okienko (Zarejestrowanie DVD) z prośbą o podanie "Klucza Aktywacyjnego", to należy sprawdzić czy w polu "Kod instalacji" jest podana wartość "AGAQAAAA". Jeśli w tym polu jest inna wartość, to znaczy że nie został prawidłowo zmieniony adres MAC karty sieciowej, lub w komputerze jest więcej aktywnych kart LAN niż 1 sztuka.

6. Jeśli "Kod instalacji = AGAQAAAA" to w polu "Klucz aktywacyjny" wpisujemy kod: "LYZU TOMO LO2B EKUN".

7. Po zakończeniu instalacji (przed uruchomieniem programu) musimy przekopiować/podmienić z katalogu CRACK plik "infos" do katalogu "Program Files\DocBackupAC\Resources\infos".

Więcej informacji i programów serwisowych pod adresem:
http://chomikuj.pl/Chomik.Viola/

Zgłoś jeśli naruszono regulamin